SALETEK :   Seminarium augusti 2003


  Helsingfors, Finland, 22. - 23. augusti 2003

  Referat från seminariet

  Program för seminariet

Fredag, den 22 augusti 2003
09.20 - 11.30 Ordförande: Kimmo Koskenniemi
09.00 - 09.30 Morgonkaffe
09.20 - 09.30 Kimmo Koskenniemi: Seminariets öppning
09.30 - 11.30 Alla deltagarna presenterar sig och berättar om sina
intressen vidr. samisk lexikografi och språkteknologi.
Beroende på antal av deltagarna, blir det fem till tio
minuter tid för var och en presentation.
11.30 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Ordförande: Trond Trosterud
13.00 - 13.30 Sjur Moshagen: Sametingets språkteknologiprojekt
13.30 - 15.00 Sven-Göran Malmgren och Lars Borin:
Om förhållandet mellan språkteknologi och lexikografi
15.00 - 15.30 Diskussion
15.30 - 16.00 Kaffepaus
16.00 - 17.30 Ordförande: Sjur Moshagen
16.00 - 17.00 Kimmo Koskenniemi och Trond Trosterud: Om språkteknologi
17.00 - 17.30 Forskningscentralen för inhemska språken:
För att laga xml-baserade baser för samiska
19.00 -         Diné på restaurang NJK:
In English   NJK in English
Suomeksi   NJK suomeksi


Lördag, den 23 augusti 2003
09.00 - 09.30 Morgonkaffe
09.30 - 11.30 Ordförande: Irja Seurujärvi-Kari
09.30 - 11.00 Presentation av konkreta lexikografiska projekt
(namn kommer i det slutliga programmet)
11.00 - 11.30 Sjur Moshagen:
Verktyg i arbetet med lexikaliska databaser och språkteknologi:
Mellan effektivitet och brukarvänlighet
11.30 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Arbetsgrupper:
Grupp 1. Nätverk för samisk lexikografi i språkteknologi:
om struktur och funktion
Grupp 2. Lexikonstruktur och lemmastruktur
Grupp 3. Tvåspråkiga databaser
14.30 - 15.00 Diskussion, ordförande: Kimmo Koskenniemi
15.00 - 15.30 Kaffepaus
15.30 - 16.45 Seminariets avslutningTill hemsidan Till början av sidan Uppdaterad: Thursday, 08-Apr-2004 14:34:30 EEST
E-post till sidans uppehållare