TUNGUUSILAISKIELTEN KORPUKSET

even, evenki ja nanai

Eveenin korpus

Hakemistossa /corp/tungusic-lgs/even/ on alihakemisto /New-Testament/, joka sisältää seuraavat aineistot:

Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) on luovuttanut eveenin tekstikorpukset Helsingin yliopistolle käytettäväksi tutkimusaineistona. Korpusten lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä toimitteissa, joissa korpuksia on käytetty lähdemateriaalina. Lisätietoja eveenin tietokonekorpuksista voi tiedustella korpuksen toimittajalta.Evenkin korpus

Hakemistossa /corp/tungusic-lgs/envenki/ oleva evenkin korpus sisältää seuraavan dokumentin:

Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) on antanut evenkin korpuksen Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle käytettäväksi materiaalina tutkimuksessa ja opetuksessa. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä dokumenteissa, joissa sitä on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja evenkin korpuksesta voi tiedustella korpuksen toimittajalta.

Evenkin korpuksen meta-kuvausNanain korpus

Hakemistossa /corp/tungusic-lgs/nanai oleva nanain korpus sisältää seuraavan dokumentin:

Nanain korpuksen on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle luovuttanut Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) käytettäväksi materiaalina tutkimuksessa ja opetuksessa. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä dokumenteissa, joissa korpusta on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja nanain korpuksesta voi tiedustella korpuksen toimittajalta.

Nanain korpuksen meta-kuvausTietokonekorpukset
University of Helsinki Language Corpus Server
P.S., July 16, 1998. Updated in Aug. 2002; 2007.