POHJOIS-KAUKAASIALAISET KIELET

avaari, lak ja tabassarani

Pohjois-kaukaasialaisten kielten meta-kuvauksetAvaarin korpus

Avaarin korpus sisältää seuraavan tekstiaineiston:

Avaarin korpus on saatu lahjoituksena Raamatunkäännösinstituutilta (Tukholma) käytettäväksi tutkimusaineistona. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä toimitteissa, joissa korpusta on käytetty lähdemateriaalina. Lisätietoja avaarin korpuksesta saa korpuksen
yhdyshenkilöltä.

Avaarin korpuksen meta-kuvausLakin korpus

Hakemisto /corp/caucasian-lgs/lak/ sisältää seuraavan alihakemiston: /New-Testament/

Alihakemisto /New-Testament/ sisältää seuraavan dokumentin:

Lakin korpuksen on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle lahjoittanut Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) käytettäväksi tutkimusaineistona. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa dokumenteissa, joissa korpusta on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja lakin korpuksesta saa korpuksen toimittajalta

Lakin korpuksen meta-kuvausTabassaranin korpus

Hakemisto /corp/caucasian-lgs/tabasaran/ sisältää alihakemiston /New-Testament/, jossa on seuraava tekstiaineisto:

Tabassaranin korpuksen on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle lahjoittanut Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) käytettäväksi tutkimusaineistona. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa dokumenteissa, joissa korpusta on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja tabassaranin korpuksesa saa korpuksen toimittajalta.

Tabassaranin korpuksen meta-kuvausComputer corpora


P.S., 1998; 1999; 2007.