MONGOLIKIELET

kalmukki

Kalmukin korpus

Hakemisto /corp/mongolic-lgs/east-mongolic-lgs/kalmyk/ sisältää alihakemiston /New-Testament/, jossa on seuraava tekstiaineisto:

Kalmukin tekstit on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle lahjoittanut Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) käytettäväksi materiaalina tutkimuksessa ja opetuksessa. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä dokumenteissa, joissa sitä on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja korpuksesta voi tiedustella korpuksen toimittajalta.Computer corpora


P.S., 1998