TSHUKTSHILAIS-KAMTSHATKALAISET KIELET

tshuktshi ja korjakki

Tshuktshilais-kamtshatkalaisten kielten korpusten meta-kuvausTshuktshin korpus

Hakemistossa /corp/chukotko-kamchatkan-lgs/chukchi/ on alihakemisto /New-Testament/, jossa on seuraavat tekstiaineistot:

Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) on lahjoittanut tshuktshin tekstikorpukset Helsingin yliopistolle käytettäväksi tutkimusmateriaalina. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä toimitteissa, joissa korpusta on käytetty lähdemateriaalina. Lisätietoja tshuktshin korpuksesta saa korpuksen toimittajalta.

Tshuktshin korpuksen meta-kuvaus

Korjakin korpus

The Koryak corpus contains the following document:

Raamatunkäännösinstituutti (Tukholma) on lahjoittanut korjakin tekstit Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle käytettäväksi tutkimus- ja opetusmateriaalina. Korpuksen lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä toimitteissa, joissa sitä on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja korjakin korpuksesta voi tiedustella korpuksen toimittajalta.

Korjakin korpuksen meta-kuvaus
Tietokonekorpukset


P.S., 1999; 2007