AFRO-AASIALAISTEN KIELTEN KORPUKSET

heprea ja somali

Heprean kielen korpus

Heprean kielen korpuksen muodostaa seuraavat dokumentit:

Dokumentit on sovitettu Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimeen Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella. Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimessa olevat korpukset on tarkoitettu tutkimus- ja opetuskäyttöön. Korpusten lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä dokumenteissa, joissa niitä on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja heprean korpuksesta voidaan tiedustella korpusten toimittajalta.

Heprean kielen meta-kuvausSomalin korpus

Somalin korpus koostuu lehden "Selkouutiset" numeroissa 13 (1994), 18 (1994) ja 20 (1994) julkaistujen artikkelien somalinkielisistä käännöksistä. Käännökset on laatinut Abdirahman Mohamed Giama.

Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalevelimessa (UHLCS) olevat korpukset on tarkoitettu tutkimus- ja opetuskäyttöön. Korpusten lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä toimitteissa, joissa niitä on käytetty lähdeaineistona. Lisätietoja somalin korpuksesta voi tiedustella korpuksen HREF="http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/contacts/contact-persons.html#C5">toimittajalta.

Somalin korpuksen meta-kuvausUniversity of Helsinki Language Corpus Server

P.S., 1998. Updated in Aug. 2002; 2007.