HELSINGIN YLIOPISTON TIETOKONEKORPUSPALVELIN

AINEISTOJEN KUVAUKSET


Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimessa (UHLCS) olevat aineistot on kuvattu erillisissä metadata-tiedostoissa. Kuvaukset sijaitsevat omissa hakemistoissaan, jotka ovat julkisesti avoimia. Kieliaineistojen kuvaustiedostot on järjestetty ensin kieliperheittäin ja sitten kielittäin. Kuvaukset on tehty erilaisista aineistoista erikseen. Kuvaukset on laadittu metadata-editorilla (IMDI-editori), joka on valmistettu Psykologian Max Planck Instituutissa Nijmegenissä. Kuvausten käsitteistö on sovellettu koskemaan kieliaineistoja (metadatakuvauksia koskevista standardeista, ks. ISLE-projekti (ISLE = International Standard for Language Engineering).


P.S., June 2002.