Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimen (UHLCS) uusi sijainti


Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelin (UHLCS) sijaitsee syyskuun 2007 alusta lähtien CSC:n laitteilla:

Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Kielentutkimuksen tietokannat ja ohjelmistot
Finnish IT Center for science
Language data bases and software

Hallinnollisesti UHLCS säilyy Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen alaisuudessa, ja kaikki voimassa olevat UHLCS:n aineistojen käyttöä koskevat käyttöluvat säilyvät ennallaan. Sama koskee UHLCS:ssa olevien tietokonekorpusten omistajien ja Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen kanssa solmittuja, korpusten käyttöoikeuksia koskevia sopimuksia. Jatkossa CSC hoitaa korpusten käyttölupia koskevat käytännön asiat:

Suomenkielinen sähköinen käyttölupahakemus
Englanninkielinen sähköinen käyttölupahakemus

Korpusten käyttöluvat hyväksyy Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos, joka myös vastaanottaa UHLCS:lle toimitettavat uudet korpukset ja allekirjoittaa korpusten käyttöoikeuksia koskevat sopimukset. CSC huolehtii korpusten siirrosta UHLCS:n hakemistoihin. Lisätietoja Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimesta on saatavilla palvelimen verkkosivuilla.© P.S. 2007; Last modified: Thu Nov 27 12:11:56 EET 2008 . Updating: Nov. 25, 2010