Helsingin yliopiston monikielinen sähköisessä muodossa olevien kieliaineistojen arkisto
(Multilingual Language Resources of the University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS)):
UHLCS CSC:llä


Linkkejä UHLCS sivuille:

* Sähköisessä muodossa olevat kieliaineistot

* Aineistojen kuvaukset (metadata)

* UHLCS

* UHLCS:n uusi sijainti* UHLCS:n korpusten hakemistorakenne ja tiedostojen sijainti

*Korpusten merkkilajit

* Korpusten dokumentointi ja koodaukset

*Unix-ryhmät ja korpusten käyttöluvat

* Tekijänoikeuslaki ja korpusten käyttöä koskevat rajoitukset

* Eri koodiset materiaalit: käsittelymenettelyjä ja -ohjeita

* Korpusten käyttöluvat:
Suomenkielinen sähköinen korpusten käyttölupahakemus
The electronic computer account application form in English


Työryhmä: Kimmo Koskenniemi, Pirkko Suihkonen, Eero Vitie ja Tero Aalto.
© P.S. 2007; Last modified: Thu Nov 27 12:34:02 EET 2008