Tekijänoikeuslaki ja korpusten käyttöä koskevat rajoitukset


 1. Korpusten käyttötarkoitus

  1. Korpusten käytön rajat on määritelty korpuksien vastaanottamisen yhteydessä tehdyissä sopimuksissa. Useimpia korpuksia voidaan käyttää tutkimuksessa ja opetuksessa. Monia korpuksia voidaan käyttää myös materiaalina sellaisten kieliteknologisten sovellusten laatimisessa, joista ei saada kaupallista hyötyä. Joitakin korpuksia voidaan käyttää myös laadittaessa kaupallisesti hyödynnettäviä kieliteknologisia ohjelmia. Mikään käyttö ei saa rikkoa tekijänoikeuslakia. Alla on lainaus UHLCS:n verkkosivulla olevasta sopimuslomakkeesta:

  2. "Oikeudenhaltija myöntää tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden sähköistä eri kielten tietopankkia koostavalle Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle. Käyttöoikeus koskee tekstien/kieliaineistojen hyödyntämistä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten sekä sellaisia kaupallisia kieliteknologisia tm. sovelluksia varten, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuslakia. Tekstien/kieliaineistojen tekijän- ja muut oikeudet ovat oikeudenhaltijalla."

  3. "Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella ei ole lupaa luovuttaa tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta edelleen."

 2. Korpusten tekijänoikeudet

  1. Korpusten tekijänoikeudet on määritelty sopimuksissa. Tekijänoikeudet perustuvat tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeuksia koskeva osuus on määriteltävä myös korpusten käyttölupahakemuksessa. Alla on lainaus aineistojen vastaanottamista koskevasta sopimuksesta, jossa sitoudutaan tekijänoikeuksien kunnioittamiseen aineistojen käytössä.

  2. "Tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden saaminen tapahtuu vastikkeettomasti, eikä oikeudenhaltijalla ole tutkimustuloksia koskevia oikeuksia. Sitä vastoin kielipankin rakentamista edistäneet tahot kuvataan kielipankin esitteissä ja dokumenteissa."

  3. "Tekstejä/kieliaineistoja ei hyödynnetä kokonaisina vaan sen laajuisina osina, joilla ei ole kaupallista merkitystä ja jotka sellaisenaan ovat vailla kirjallista arvoa.

  4. "Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos huolehtii kielipankin aineistojen asianmukaisesta tietosuojasta. Kielipankkia voivat käyttää vain tahot, joille myönnetään hakemuksesta yksilöity käyttölupa. Jokainen käyttäjä joutuu allekirjoittamaan sopimuksen, jossa käyttäjä sitoutuu noudattamaan jokaisen tekstin/kieliaineiston käyttöä koskevia rajoituksia sekä tekijänoikeuslain vaatimuksia. Jokaisen tekstin/kieliaineiston yhteydessä mainitaan oikeudenhaltija sekä tämän sopimuksen ensimmäisessä pykälässä sovitut tekstin/kieliaineiston käyttöoikeutta koskevat rajoitukset."

  5. UHLCS:iin liitettävistä uusista korpuksista tehtävät sopimukset:
  6. Kaikista uusista korpuksista, jotka liitetään UHLCS:iin, on laadittava sopimukset, joissa määritellään (a) korpusten tekijänoikeudet, (b) se, mitä korpuksilla saa tehdä, (c) se, missä korpukset voivat sijaita, ja (d) se, ketkä korpuksia voivat käyttää (vrt. Data contract forms). Myös uusien sopimuslomakkeiden sähköiset versiot säilytetään UHLCS:n kotisivulla.


(© P.S., 15 Dec 2007)