Helsingin yliopiston monikielinen
sähköisessä muodossa olevien aineistojen arkisto

Audio-visuaaliset aineistot ja kartat

Hakemistossa "Audio-visuaaliset aineistot" on näytteitä aineistoista, jotka on koottu kenttätyömatkoilla, sekä sähköisessä muodossa olevia karttoja koskevat kuvaukset. Kartat ovat jpg-muodossa. Audio-visuaaliset aineistot on ryhmitelty sen perusteella, missä maassa aineistot on kuvattu.


Video-aineistot

Venäjä


Kartat

Karttojen kuvaukset


P.S., 2002; 2003; 2008.