Sopimus sähköisten ja sähköiseen muotoon saatettavien,

erilaisten kieliaineistojen liittämisestä

Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimen monikieliseen korpuskokoelmaan


 

Helsingin yliopisto, jota edustaa FIN-CLARIN (käyttöoikeuden saaja) sekä

 

(oikeudenhaltija)

 

ovat solmineet seuraavansisältöisen sopimuksen, joka koskee sähköisessä muodossa olevien tai sellaiseksi muunnettavien tekstien ja muiden kieliaineistojen liittämistä Helsingin yliopiston monikieliseen korpuskokoelmaan. Sopimuksen kohteena on seuraava teksti / ovat seuraavat tekstit / kieliaineistot (laajuudeltaan noin                          sanaa; tarvittaessa tekstit/kieliaineistot luetellaan liitteessä):

 

 


 

 

1. '

Oikeudenhaltija myöntää tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden sähköistä eri kielten tietopankkia koostavalle Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle. Käyttöoikeus koskee tekstien/kieliaineistojen hyödyntämistä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten sekä sellaisia kaupallisia kieliteknologisia tm. sovelluksia varten, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuslakia. Tekstien/kieliaineistojen tekijän- ja muut oikeudet ovat oikeudenhaltijalla.

 

Sähköisistä teksteistä/kieliaineistoista koostettavaa eri kielten tietopankkia varten aineistoja käsitellään sekä käsin että koneelliseti, mutta niiden sisältöä ei muuteta. Teksteihin/kieliaineistoihin voidaan liittää tietoja esimerkiksi virkkeistä, kappaleista, sanaluokista tm. kielellisistä ominaisuuksista, jotka ovat tarpeen aineistoja tieteellisesti tutkittaessa, sekä sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä aineistoja atk-menetelmin.

 

2. '

Tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden saaminen tapahtuu vastikkeettomasti, eikä oikeudenhaltijalla ole tutkimustuloksia koskevia oikeuksia. Sitä vastoin kielipankin rakentamista edistäneet tahot kuvataan kielipankin esitteissä ja dokumenteissa.

 

3. '

Tekstejä/kieliaineistoja ei hyödynnetä kokonaisina vaan senlaajuisina osina, joilla ei ole kaupallista merkitystä ja jotka sellaisenaan ovat vailla kirjallista arvoa.

 

4. '


Helsingin yliopisto, jota edustaa FIN-CLARIN, huolehtii kielipankin aineistojen asianmukaisesta tietosuojasta. Kielipankkia voivat käyttää vain tahot, joille myönnetään hakemuksesta yksilöity käyttölupa. Jokainen käyttäjä joutuu allekirjoittamaan sopimuksen, jossa käyttäjä sitoutuu noudattamaan jokaisen tekstin/kieliaineiston käyttöä koskevia rajoituksia sekä tekijänoikeuslain vaatimuksia. Jokaisen tekstin/kieliaineiston yhteydessä mainitaan oikeudenhaltija sekä tämän sopimuksen 1. ':ssä sovitut tekstin/kieliaineiston käyttöoikeutta koskevat rajoitukset.

 

5. '

FIN-CLARINilla ja Helsingin yliopistolla, jota edustaa FIN-CLARIN, ei ole lupaa luovuttaa tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta edelleen.

 

6. '

Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvotteluin.

 

7. '

Tämä sopimus on laadittu kahtena/kolmena kappaleena, joista kullekin osapuolelle tulee yksi.

 

 

 

Helsingissä                        , 20

 

 

 

Helsingin yliopisto

Nykykielten laitos

FIN-CLARIN
P.O. BOx 24 (Unioninkatu 40)
00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
Finland

 

 

Professori

Nykykielten laitoksen esimies

 

 

 

 

 

 

Projektin johtaja (jos korpus on osa laajemmasta korpuksesta)
Oikeudenhaltija