Korpusten käyttöoikeuksia koskevat sopimukset

Kun sähköisessä muodossa olevien aineistojen omistaja luovuttaa Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimeen (University of Helsinki Language Corpus Server, UHLCS) aineistoja, solmitaan aineistojen omistajien ja Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen välillä sopimus, jossa määritellään tekijänoikeudet, aineistojen omistajien oikeudet ja korpusten käyttöä koskevat ehdot.

Sopimuslomake suomeksi       Sopimuslomake englanniksi       Sopimuslomake ruotsiksi        Sopimuslomake venäjäksi

Linkki vastaavalle englanninkieliselle verkkosivulle.

Käytössä oleva sopimuslomake perustuu sopimuslomakkeeseen, joka on laadittu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa (Helsinki) ja Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella. Uudistettu lomake oli käytössä mm. Uralilaisten kielten dokumentointihankkeissa, joiden yhteydessä laaditut aineistot ovat Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimella.
P.S. Created: Sun Jul 2 13:49:54 CEST 2000; Last modified: Wed Sep 3 19:03:00 EEST 2008