LAVENNIN

Lavennin-ohjelman avulla voidaan konvertoida tavallisessa kirjoitetussa tekstissä esiintyvät numerot, lyhenteet ja muut sellaisenaan luettavaksi kelpaamattomat merkkijonot luettavaan muotoon. Syntetisaattorin tehtäväksi jää grafeemi-foneemi-konversio, jossa kirjaimet muutetaan äänteiksi. Tosin lavenninta voidaan käyttää myös vierasperäisten sanojen nativisiointiin.

Ohjelma toimii itsenäisenä kokonaisuutena muuttaen raakatekstiö raakatekstiksi. Lisäksi se osaa tuottaa Suopuhe-puhesyntetisaattorin ymmärtämää XML-tulostusta.

Perl-ohjelmointikielellä julkaistu Lavennin julkaistaneen syksyllä 2003 LGPL-lisenssin alla. Laventimen jatkokehitys on tämän jälkeen suuren yleisön varassa.

Lavennin on tehty osan Suomenkielisen puheteknologian yhteishankeen Puhesynteesi-projektia (SuoPuhe TEKES 40285/00, 40406/01, 40238/02, HY 460325).

Suopuhe-projekti Asennus Käyttöohje