In English

TAPAHTUMIA


Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä.

Tulossa:

  • Symposiumi historiallisesta syntaksista 19.-22.9.2002 Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla.


  • Menneitä tapahtumia:


    Vuosikokouksensa yhteydessä SKY järjestää perinteisesti vierailuluennon. Vuonna 2001 puhujana oli professori Michael Tomasello (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig). Vuonna 2002 taas juhlittiin vuosikokouksen yhteydessä yhdistyksen 25. syntymäpäivää. Perinteisen vierailuluennon sijaan jäjestettiin symposiumi aiheesta Sijoittelua - sija kielellisenä ilmiönä.

    Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista. Vuonna 1999 aiheena oli Ammatti: kielitieteilijä, vuoden 2000 keskustelutilaisuudessa puhuttiin pohjoisten vähemmistöjen kielitilanteesta, vuonna 2001 puheenaiheena oli suomalaisen kielentutkimuksen moniäänisyys ja vuoden 2002 keskustelu koski aihetta "Kieli ja aika"

    Takaisin etusivulle
    sky@utu.fi