In English

KIELITIETEELLISIÄ LINKKEJÄLinkkejä Maailmalla


 • The Linguist List
 • Association for Linguistic Typology

  Uhanalaiset kielet

 • Foundation for Endangered Languages
 • Endangered Languages Fund
 • Terralingua
 • Sähköpostilista: endangered-languages-l
 • DOBES - Documentation of Endangered Languages
 • Tapani Salmisen kotisivut
 • The International Clearing House for Endangered Languages

  Linkkejä Suomessa

  Kielitieteellisiä yhdistyksiä

 • Kotikielen seura
 • Nykysuomen seura
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
 • Suomalais-Ugrilainen seura
 • Suomen Kielen Seura
 • Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA
 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry
 • Uusfilologinen yhdistys r.y.

  Kielitieteellisten yhdistysten julkaisuja

 • Puhe ja kieli
 • Sananjalka
 • Virittäjä

  Tutkimuslaitoksia

 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskus

  Yliopistojen kielten laitokset

 • Helsingin yliopisto:
  [Aasian ja Afrikan kielet] [Englannin kieli] [Fonetiikka] [Klassinen filologia] [Käännöstiede] [Pohjoismaiset kielet] [Romaaniset kielet] [Slavistiikan ja baltologian laitos] [Suomalais-ugrilaiset kielet] [Suomen kieli] [Yleinen kielitiede]

 • Joensuun yliopisto:
  [Suomen kieli ja kulttuuritieteet] [Vieraat kielet ja yleinen kielitiede] [Kansainvälinen viestintä (Savonlinna)]

 • Jyväskylän yliopisto:
  [Englannin kieli] [Hungarologia] [Pohjoismaiset kielet] [Romaaniset ja klassiset kielet] [Saksan kieli] [Suomen kieli] [Venäjän kieli] [Viestintätieteet]

 • Oulun yliopisto:
  [Englannin kieli] [Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos] [Suomi, saami ja logopedia]

 • Tampereen yliopisto:
  [Englanti] [Espanja] [Käännöstiede] [Pohjoismaiset kielet] [Ranska] [Saksa] [Slaavilainen filologia] [Suomi ja yleinen kielitiede]

 • Turun yliopisto:
  [Englantilainen filologia] [Englannin kääntäminen] [Kielikeskus] [Klassiset kielet] [Kääntäminen ja tulkkaus] [Saksan kieli] [Suomalais-ugrilainen kielentutkimus] [Suomen kieli] [Venäjän kieli] [Yleinen kielitiede]

 • Vaasan yliopisto:
  [Englannin kieli] [Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus] [Pohjoismaiset kielet] [Saksan kieli] [Suomen kieli ja käntäminen] [Venäjän kieli]

 • Åbo Akademi:
  [Englannin kieli] [Ranskan kieli ja klassiset kielet] [Ruotsi] [Saksa] [Venäjä]

  Otteita lingvistiikan laajasta kirjosta

  Bibliografioita

 • Keskustelunanalyysia ja etnometodologiaa 90-luvulla
 • Keskustelunanalyysia ja etnometodologiaa ennen 1990
 • Keskusteluntutkimus Skandinaviassa (maittain)
 • Keskustelun kielioppia (pohjoismainen ja kansainvälinen bibliografia)
 • Keskusteluntutkimusta Saksassa
 • Interaction/Grammar/Prosody Bibliography (Sandra Thompson)
 • Korpuslingvistiikkaa
 • Lingvistiikkaa
 • Kontrastiivista lingvistiikkaa

  Kolme katalogia erikielisistä korpuksista

 • ELRA: kirjoitettu kieli
 • ELRA: puhutut aineistot
 • Michael Barlow'n korpussivusto

  Monipuolinen sivusto kielitieteellisistä kysymyksistä

 • Fred Karlssonin linkkilista


  Takaisin etusivulle