SUOMEN KIELITIETEELLINEN YHDISTYS R.Y.
SPRÅKVETENSKAPLIGA FÖRENINGEN I FINLAND R.F.
THE LINGUISTIC ASSOCIATION OF FINLAND
Suomen kielitieteellinen yhdistys on perustettu vuonna 1977. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, lähentää eri kielten ja yleisen kielitieteen tutkijoita sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita.

The Linguistic Association of Finland was founded in 1977 to promote linguistic research and the teaching of linguistics in Finland by offering a forum for discussion, both in Finland and abroad.SKY vuonna 2002 - suomeksi
SKY in 2002 - in English


Tapahtumia
Events


Julkaisuja
Publications


Kielitieteellisiä linkkejä
Linguistic linkssky@utu.fi