skyglossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä.

SYMPOSIUMIT, WORKSHOPIT, JNE.
VUOSIKOKOUKSET
2010
Tämänkin vuoden vuosikokous (26.2.2010) pidettiin Tieteiden talossa. Professori Elizabeth Couper-Kuhlen (Helsingin yliopisto) piti vuosikokousesitelmän aiheesta "'Positionally sensitive grammar': The case of newsmarks".
2009
Vuosikokous pidettiin 20.2.2009 Tieteiden talossa. Kokouksen yhteydessä dosentti Ilona Herlin (Helsingin yliopisto) ja dosentti Matti Miestamo (Helsingin yliopisto) pitivät esitelmän aiheesta "SKY Journal of Linguisticsin 10 vuotta fennistin ja typologin näkemänä".
2008
Vuosikokous 2008 järjestettiin Helsingissä 22. helmikuuta Tieteiden talossa. Professori Marja Leinonen (Helsinki) piti Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa esitelmän aiheesta "Depiktiiviset sekundaarit predikaatit suomen kielessä".
2007

SKY:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta perinteiseen tapaan Tieteiden talolla. Tilaisuudessa alustivat professorit Riho Grünthal (itämerensuomalaiset kielet, HY), Jussi Niemi (yleinen kielitiede, JoY) ja Anna Mauranen (englannin kieli, HY), ja heitä kommentoivat Jussi Ylikoski (Giellagas-Instituutti, OY), Jouni Rostila (saksan kieli ja kulttuuri, TaY) ja Laura Visapää (suomen kieli, HY).

2006

SKY:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä perjantaina 24.2. Tieteiden talolla. Vuosikokouksen aluksi Fred Karlsson esitelmöi aiheesta "Kielten kompleksisuuden viimeaikaisia tuloksia". 

2005

SKY:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä 25.2. Paikkana oli jälleen Tieteiden talo. Vuosikokousesitelmän piti Juhani Klemola Tampereen yliopistosta.

2004

SKY:n vuosikokous järjestettiin helmikuun 13. päivä Helsingissä Tieteiden talolla. Vuosikokousesitelmän piti professori Yaron Matras (yleinen kielitiede, University of Manchester) aiheesta "Advances in the study of Romani". Professori Matrasin tutkimuksesta saa lisätietoja seuraavilta internet-sivuilta:

http://ling.man.ac.uk/Info/staff/YM/YMhome.html

The Morphosyntactic Typology of Romani Dialects: Database Enhancement Project

http://ling.man.ac.uk/Research/RMS/proj.html

2003

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14. helmikuuta 2003. Kokouksessa Ph.D. Marja-Liisa Helasvuo (suomen kieli, Turun yliopisto) piti esitelmän aiheesta "Mitä interaktionaalinen kielitiede voi tarjota lingvistiikalle? Esimerkkinä suomen passiivi".

2002
Vuonna 2002 juhlittiin vuosikokouksen yhteydessä yhdistyksen 25. syntymäpäivää. Perinteisen vierailuluennon sijaan jäjestettiin symposiumi aiheesta Sijoittelua - sija kielellisenä ilmiönä.
2001

Vuosikokouksensa yhteydessä SKY järjesti perinteisesti vierailuluennon. Vuonna 2001 puhujana oli professori Michael Tomasello (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).

KESKUSTELUTILAISUUKSIA KIELITIETEEN PÄIVILLÄ

Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista:

 • Vuoden 2009 Kielitieteen päivillä SKY isännöi paneelikeskustelua "Yleistä, yksittäistä vai yhteistä kielitiedettä?", jossa keskusteltiin yleisen kielitieteen ja yksittäiskielten tutkimuksen välisistä eroista ja samankaltaisuuksista.
 • Vuoden 2008 Kielitieteen päivillä SKY järjesti paneelikeskustelun "Uhka siellä, haaste täällä - mistä into tutkimukseen?" nuorten kielentutkijoiden tilanteesta.
 • Vuoden 2007 Kielitieteen päivillä SKY järjesti keskustelutilaisuuden aiheesta "Kielitieteen ja muiden tieteiden kosketuspintoja".
 • Vuoden 2006 Kielitieteen päivillä SKY:n puheenjohtaja Urpo Nikanne isännöi "Kielitieteen vaikuttavuus" -keskustelutilaisuutta, jossa alustivat Pirkko Nuolijärvi, Anne Mäntynen ja Matti Leiwo.
 • Vuoden 2005 Kielitieteen päivillä SKY järjesti työpajan.
 • Vuoden 2004 Kielitieteen päivillä Tallinnassa SKY järjesti paneelin aiheesta "Mitä annettavaa virolaisilla ja suomalaisilla kielentutkijoilla on toisilleen".
 • Vuoden 2003 Kielitieteen päiville SKY kutsui Brian MacWhinneyn plenaristiksi. Kielitieteen päivät Joensuussa 15.-16.5. 2003
 • Vuoden 2002 keskustelu koski aihetta "Kieli ja aika"
 • Vuonna 2001 puheenaiheena oli suomalaisen kielentutkimuksen moniäänisyys
 • Vuoden 2000 keskustelutilaisuudessa puhuttiin pohjoisten vähemmistöjen kielitilanteesta
 • Vuonna 1999 aiheena oli Ammatti: kielitieteilijä
OHJELMAA TIETEEN PÄIVILLÄ

Tieteen päivät on eri alojen tiedettä ja tieteen tuloksia popularisoiva tapahtuma, eräänlainen tiedefestivaali, joka järjestään joka toinen vuosi Helsingissä. SKY on tarjoillut päivillä erilaista ohjelmaa:

 • Vuonna 2005 SKY osallistui Tieteiden yöhön osallistumalla ns. Akateemisiin vartteihin, jossa Maria Vilkuna ja Auli Hakulinen pitivät esitelmät; järjestämällä posterinäyttelyn (Vuorovaikutuslingvistiikka, Marja-Liisa Helasvuo; Kielenhuolto, Riitta Eronen, Sari Maamies ja Raija Moilanen; Typologia, Matti Miestamo; Generatiivinen kielioppi, Kaius Sinnemäki & Pauli Salo; Sosiolingvistiikka, Johanna Vaattovaara et kumpp.; Kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, Ilona Herlin, Minna Jaakola & Jaakko Leino); sekä "lingvistipäivystyksen", jossa kaksi kielitieteilijää vastasi kysymyksiin posterinäyttelyn yhteydessä.
 • Vuonna 2003 järjestettiin näyttely, jonka teemana oli maailman kielitilanne ja kielten uhanalaisuus. Näyttelyn löydät klikkaamalla tästä.
 • Vuonna 2001 järjestettiin keskustelutilaisuus suomen kieliopista. Suomen kielen uuden deskriptiivisen kieliopin kirjoittajat Auli Hakulinen, Vesa Koivisto, Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna esittelivät kielioppia ja kertoivat sen laatimisesta.
 • Vuonna 1999 järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta. Pirkko Nuolijärvi puhui aiheesta "Suomen kielitilanne 2000-luvulla". Jan-Ola Östman taas alusti teemasta "Miten maailmasta tulisi parempi paikka, jos kielitieteijät saisivat vallan?"
VANHAT KOTISIVUT

http://www.ling.helsinki.fi/sky/vanhasky/

Takaisin alkuun

 

 

Last modified: