Ammatti: kielitieteilijä

Keskustelutilaisuus perjantaina 14.5.1999 klo 16.30-18.00
Kielitieteen päivät, Turku

 

Järjestäjä: Suomen kielitieteellinen yhdistys

Puheenjohtaja: Marja-Liisa Helasvuo

 

Tarkoituksena on kahden pyydetyn alustuspuheenvuoron pohjalta käydä kollektiivista ajatusten vaihtoa kielitieteilijöiden ammatillisesta tulevaisuudesta sekä yliopistouran että yksityisen sektorin kannalta. Kutsumme kaikkia kielitieteilijöitä antamaan oman panoksensa keskusteluun.

Keskustelu muotoutuu osanottajien intressien mukaisesti. Järjestäjät tarjoavat muutaman kysymyksen pohdinnan siemeneksi: Mikä on toisaalta yksittäisten tutkijoiden, toisaalta tutkimusryhmien rooli tulevaisuudessa? Onko odotettavissa, että kielentutkijan ammattikuva muuttuu tulevaisuudessa? Jos, niin miten? Mitä annettavaa kielitieteilijöillä on yksityissektorilla? Mitä tietoja ja taitoja yliopistojen ulkopuoliset työnantajat edellyttävät? Pitäisikö yliopisto-opetuksen enemmän vastata näihin tarpeisiin? Miten kielitieteilijät voisivat tuoda omaa osaamistaan enemmän esille?

 Vastuulliset järjestäjät:

 

 Takaisin kotisivulle