glossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen jäsenkirje 2/2008

Syksyinen tervehdys Suomen kielitieteilijäyhteisölle!

SKY:n uuden johtokunnan ensimmäinen vuosi on pian takana ja seuraavaa vuosikokousta valmistellaan jo vauhdilla. Kuten arvata saattaa, ensimmäinen vuosi on aina ainakin osittain uuteen tilanteeseen totuttelua, mutta voimme kyllä katsoa mennyttä vuotta tyytyväisinä. Olemme saaneet edistettyä niitä tavoitteita, jotka itsellemme asetimme, vaikka vielä onkin tehtävää niiden saavuttamiseksi. Kuitenkin esimerkiksi SKY:n kotisivujen siirto uudelle palvelimelle on jo saatu kokonaan valmiiksi. Tästä lähtien löydätte SKY:n sivut osoitteesta www.linguistics.fi. Sivuja kannattaa tarkkailla (jopa) entistä useammin, koska siirron takia pääsemme nyt tosissamme suunnittelemaan sivujen uutta sisältöä ja uusia toimintoja. Jo nyt havaittavana uudistuksena on esimerkiksi se, että paperisia jäsenkirjeitä ei enää postiteta, vaan SKY:n jäsenkirjeet ovat tästä lähtien luettavissa vain sähköisessä muodossa SKY:n kotisivuilla.

Vuosittainen symposiumi säilyy edelleen yhtenä näkyvimmistä ja kansainvälisesti merkittävimmistä SKY:n toimintamuodoista. Symposiumi järjestetään ensi vuoden elokuussa aiheesta Case in and across languages. Aihe koskettaa meistä monia, koska suomi on kieli, joka on tunnettu sijajärjestelmänsä runsaudesta. Toivomme siis skyläisiltä paljon hyviä abstrakteja, ja tokihan paikalle saa tulla myös vain esitelmiä kuuntelemaan.

Jyväskylässä järjestettävillä Kielitieteen päivillä SKY:llä on myös perinteisesti oma ohjelmapaikkansa. Tämän vuoden keskustelutilaisuudessa pohdimme yleisen kielitieteen ja yksittäiskielten tutkimuksen välisiä eroja ja samankaltaisuuksia - onko eronteko yhä relevantti ja jos on, missä suhteissa? Tämäkin aihe koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla ja toivotamme siksi kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan alustuksia ja keskustelemaan asiasta. Ohjelman valinta liittyy osaltaan myös siihen, että haluamme tehdä SKY:stä aidosti kaikkien Suomen kielitieteestä kiinnostuneiden järjestön, johon jokaisen suomalaisen kielitieteilijän on ilo ja kunnia kuulua riippumatta siitä, minkälaisen tutkimuksen parissa hän työtä tekee, tai siitä, onko kyseessä meritoitunut professori vai opintojaan aloitteleva tuleva kielentutkija. Yhteistä meille kaikille on kiinnostus kieliä kohtaan. Toistammekin siis tässä, että uusille jäsenille on aina tilaa ja koskaan ei ole liian myöhäistä liittyä!

Oikein hyvää ja lingvistispainoitteista joulun odotusta itse kullekin,

Seppo Kittilä (myös muun johtokunnan puolesta)


Tiedotusasioita

Muistutus jäsenmaksusta

Pyydämme, että kaikki ne, joilta tämän vuoden jäsenmaksu on syystä tai toisesta jäänyt maksamatta, suorittaisivat maksun pikaisesti Sampo-pankkiin tilille 800013-01424850. Jäsenmaksu on edelleen 25 euroa (ja 15 euroa opiskelijoille, sellaisille jatko-opiskelijoille, jotka eivät käy ansiotyössä, sekä työttömille). Ainaisjäsenmaksu on 250 euroa.

Maksamattomuuden tulkitsemme haluksi vetäytyä järjestön toiminnasta, ja seuraava SKY Journal ja jäsenmaksukuitit postitetaankin vain niille jäsenille, joiden edellinen jäsenmaksu on maksettu.

Uusi internetosoite

SKY:n sivut ovat siirtyneet osoitteeseen www.linguistics.fi. Siirtymävaiheessa myös vanhat sivut (www.ling.helsinki.fi/sky) ovat toiminnassa.

Sähköinen jäsenkirje

Tämä on SKY:n ensimmäinen jäsenkirje, joka julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Vastaisuudessa SKY:n jäsenkirjeet ovat siis luettavissa kahdesti vuodessa yhdistyksen internetsivuilla (www.linguistics.fi).

Tulevia tapahtumia

Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) 20. helmikuuta 2009 klo 14-17. Vuosikokouspuhujiksi ovat lupautuneet 10-vuotisjuhlaansa viettävän SKY Journal of Linguisticsin ensimmäisen numeron toimittajista Ilona Herlin ja Matti Miestamo. Vuosikokousesitelmän ja varsinaisen vuosikokouksen jälkeen illanviettoa jatketaan tuttuun tapaan ravintola Kolmessa Kruunussa Kruununhaassa.

SKY järjestää Kielitieteen päivillä Jyväskylässä 14.-16.5.2009 keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan yleisen kielitieteen ja yksittäiskielten tutkimuksen välisiä eroja ja samankaltaisuuksia. SKY:n toimintakuvauksessa todetaan, että "yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, lähentää eri kielten ja yleisen kielitieteen tutkijoita sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita". Keskustelutilaisuuden yhtenä tarkoituksena on pohtia, missä määrin näissä tavoitteissa on onnistuttu ja missä määrin Suomen kielitieteellinen yhdistys on relevantti yhdistys myös yksittäiskielten tutkijoille. Jotta kysymyksiin voitaisiin vastata, on pystyttävä määrittelemään yleisen kielitieteen ja yksittäiskielten tutkimuksen nykyinen suhde, ja toivommekin, että tilaisuuteen osallistuisi runsas joukko näkemyksellisiä keskustelijoita!

27.-29.8.2008 SKY järjestää Helsingissä kansainvälisen symposiumin Case in and across languages. Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6) pidettävän seminaarin plenaristeiksi ovat varmistuneet Peter Austin (SOAS, London), Tuomas Huumo (Tartu ülikool) ja Laura Janda (Universitet i Tromsø). Tieteelliseen arviointikomiteaan kuuluvat Ina Bornkessel (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig), Martin Haspelmath (MPI for Evolutionary Anthropology, Leipzig), Bernd Heine (Universität zu Köln), Helen de Hoop (Universiteit Nijmegen), Andrej Malchukov (MPI for Evolutionary Anthropology, Leipzig), John Newman (University of Alberta), Urpo Nikanne (Åbo Akademi), Krista Ojutkangas (Turun yliopisto), Anna Siewierska (University of Lancaster) sekä Maria Vilkuna (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).

Konferenssin järjestelytoimikunnan muodostavat yhdistyksen johtokunnan jäsenet Seppo Kittilä, Aki-Juhani Kyröläinen, Ulla Vanhatalo sekä Laura Visapää. Symposiumkutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja löytyy symposiumin omilta kotisivuilta. Tapahtumaan mahdollisesti liittyviä kysymyksiä voi lähettää järjestäjille osoitteeseen sky-case (at) helsinki.fi


Kaikissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sihteeriin, jonka tavoittaa sähköisesti osoitteesta laura.visapaa (at) helsinki.fi ja muutoin osoitteesta

Laura Visapää
Helsingin yliopiston suomen kielen ja
kotimaisen kirjallisuuden laitoksen tutkijat
Vuorikatu 3, PL 4
00014, Helsingin yliopisto

Hyvää syksyn jatkoa koko jäsenistölle!

SKY:n johtokunta

 

 

 

 

Last modified: