glossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

Suomen kielitieteellinen yhdistys on perustettu vuonna 1977. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, lähentää eri kielten ja yleisen kielitieteen tutkijoita sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita.

 

 

 Google
		Groups
Subscribe to S_K_Y
  Email:
Visit this group

 

 

Last modified:
POSTIOSOITE
Suomen kielitieteellinen yhdistys r.y.
c/o Yleinen kielitiede
PL 9
FIN-00014 Helsingin yliopisto

Palautelomake

HAE SKY:n sivuilta: