glossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

AJANKOHTAISTA

    Suomen kielitieteellinen yhdistys (SKY) jakaa vuodesta 2011 lähtien palkinnon erityisen ansiokkaalle kielitieteelliselle pro gradu -tutkimukselle. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen helmikuussa järjestettävän vuosikokouksen yhteydessä. Ensimmäisen kerran palkinto jaetaan helmikuussa 2011, ja se koskee 1.10.2009 ja 30.9.2010 välisenä aikana valmistuneita töitä. Palkinnon suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen viimeisen kokouksen yhteydessä. Voittaja palkitaan myös vuoden jäsenyydellä SKY:ssä, minkä lisäksi palkinnon voittajalla on mahdollisuus esitelmöidä tutkimuksestaan helmikuussa pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa.

    Perusteltuja ehdotuksia palkinnonsaajiksi pyydetään pro gradujen ohjaajilta. Palkittava tutkielma voi edustaa mitä tahansa Suomen yliopistoissa edustettua kielentutkimuksellista alaa ja kieliainetta. Erityisenä ansiona pidetään teoreettista kunnianhimoisuutta sekä vallitsevia kielitieteellisiä teorioita, metodeja ja paradigmoja kyseenalaistavaa tai kehittävää otetta.

    Perustellut ehdotukset sekä kaksi kappaletta itse tutkielmaa osoitetaan SKY:n johtokunnalle, ja niiden tulee olla perillä viimeistään 15.11.2010 mennessä osoitteessa SKY, c/o Yleinen kielitiede, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto. Ehdotus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä työn kirjoittaja, sen aihe, ohjaajat ja lyhyet perustelut sille, miksi ehdotettu työ on palkinnon arvoinen (esim. mitä uutta tietoa se tuo). Myöhässä tulleita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon. Yhdistyksen johtokunta valitsee palkittavan työn vuoden viimeisessä kokouksessaan. Palkinnosta ilmoitetaan palkinnonsaajalle ja ehdotuksen tehneelle ohjaajalle ennen vuodenvaihdetta.

    Lisätietoja SKY:n puheenjohtajalta tai sihteeriltä, sähköposti seppo.kittila /at/ helsinki.fi tai maarit.h.niemela /at/ oulu.fi.

Vuosittainen symposiumi Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages and their description', Helsinki, Lokakuu 28-30, 2010

SKY Journal of Linguistics (volume 22:2009) on nyt verkossa

 

 

 

 

Last modified: