Harjoitustöiden aiheita - Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)

Aiheet 1 a) ja 1 b)

Aihe 2

Aiheet 3 a) ja 3 b)

Aihe 4

Aiheet 5 a) ja 5 b)