Loppukuulustelu - Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)

Tekstikorpusten tietojenkäsittely on hyvin käytännöllinen kurssi, eikä sen loppukuulustelussa siksi edellytetä että opiskelija muistaa syntaktiset yksityiskohdat ulkoa. Niinpä loppukuulustelussa jaetaan apumateriaalina syntaksitiivistelmät kaikista kurssilla käsitellyistä komennoista, säännöllisistä lausekkeista ja awkista.

Huom. Vaikka mitään syntaktista ei tarvitse muistaa ulkoa, niin tietysti piti osata käyttää kurssilla käsiteltyjä komentoja.

Loppukuulustelussa jaettava apumateriaali on tässä.

Syksyn 1997 tentti on tässä.