Käyttölupa

Kukin käyttäjä tarvitsee Yleisen kielitieteen laitoksen Unix-koneisiin oman käyttäjätunnuksen. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, niin täytä käyttölupahakemus ja toimita se kieliteknologian koordinaattorille, Hanna Westerlundille (h314, puh. 191 29326). [DOC, PDF]

Myönnetty käyttölupa sisältää kaksi osaa: käyttäjätunnuksen ja salasanan. Molempia tarvitaan kirjautumisessa tietokoneeseen. Käyttäjätunnus on enintään kahdeksankirjaiminen tunnus, joka yksilöi käyttäjän. Salasanaa käytetään varmentamaan, että käyttäjä on juuri se, joka hän väittää olevansa. Salasana kannattaa opetella ulkoa, eikä säilyttää sitä paperilla.

Salasana pitäisi heti ensimmäisellä käyttökerralla vaihtaa. Tämä tapahtuu käskyllä passwd. (Tällä hetkellä laitoksen koneilla pitää ilmeisesti ottaa yhteys koneeseen nimeltä topelius.ling.helsinki.fi ja suorittaa passwd-käsky siellä.) Käsky kysyy vanhan salasanan, jonka jälkeen kirjoitetaan uusi salasana kaksi kertaa (jottei se menisi väärin). Paperilla käyttäjätunnusta ja salasanaa ei tulisi säilyttää.

Sisäänkirjautuminen

Tietokoneelle sisäänkirjoittautumisen yhteydessä kone kysyy ensin käyttäjätunnusta login ja sitten salasanaa password. Käyttäjätunnus tulee ruudulle näkyviin normaalisti. Salasanaa kirjoittaessa joko näytölle ei tulostu mitään, tai kirjaimen sijasta '*'-merkki.

Istunnon lopettaminen

Istunnon voi lopettaa käskyillä logout ja exit.

Etäyhteydet

Tietokoneet keskutelevat keskenään protokollien avulla. Protokolla varmistaa siis, että koneet puhuvat samaa kieltä. Turvallinen yhteysohjelma on esimerkiksi SSH-ohjelma, joka noudattaa samannimistä protokollaa (ja RSA-autentikointiprotokollaa). SSH:ta voi yleensä käyttää UNIX/Linux-koneissa kirjoittamalla käsky ssh joku_kone, esimerkiksi ssh venus.ling.helsinki.fi. Muut yhteistyöhaluiset palvelimme ovat hivenen vanhemmat koneet ahtela ja donner. Ensimmäisellä yhteyskerralla uudelle palvelimelle ohjelma kysyy
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? johon vastataan yes. Tämän jälkeen kysytään salasanaa, sillä protokolla olettaa sinulla olevan sama käyttäjätunnus kummassakin koneessa. Jos sinulla on eri käyttäjätunnus eri paikoissa tms., niin voit välittää halutun käyttäjätunnuksen -l option avulla:
$ ssh -l kayttaja ahtela.ling.helsinki.fi
Jolloin ohjelma l:n perässä antamasi käyttäjätunnuksen salasanaa:
kayttaja@ahtela.ling.helsinki.fi's password:

Jos käytät kotona Windows-pohjaista käyttöjärjestelmää ja sinulla on käyttäjätunnus ATK-keskuksen tietokoneisiin (esim. sirppi), niin voi noutaa ATK-keskuksen ohjelmistojakelusta SSH:n. Muita hyödyllillisiä ATK-keskuksen lisensoimia ohjelmia ovat virustorjuntaohjelmisto F-PROT ja WinaXe, joka on erityisen hyödyllinen ohjelma tätä kurssia Windows-kotikoneella tekeville. WinaXen avulla voi avata Windowsissa graafisia UNIX-ohjelmia omissa ikkunoissaan. WinaXen asennus tosin vaatii vähän asetuksen kanssa leikkimistä.

Windows-koneelta SSH-etäyhteyden kautta ikkunoiden avaaminen voi tuottaa ongelmia. Esimerkiksi emacs-editorin käynnistysytritys voi tuottaa virheilmoituksen. Jos haluat ohjelman avautuvan omaan ikkunaansa, asenna edellisessä kappaleessa mainittu WinaXe (myös asetuksia taitaa joutua muuttelemaan). Toinen vaihtoehto on yrittää pakottaa ohjelmat avautumaan samassa ikkunassa. Tämä tapahtuu valitsemalla Edit-valikosta Properties. Nyt avautuu uusi ikkuna, jossa valitaan "Tunneling" ja laitetaan "Enable X11 Tunneling" pois päältä. Nyt SSH-ohjelma lakkaa yrittämästä uusien ikkuneiden aukaisemista.

User Account

To get a user account one must fill the application. (PostScript, PDF). The English version of the application is not up to date: one must include his or hers social security number. The application should be given/sent to the LT coordinator Hanna Westerlund (room 314, phone +358 9 191 29326).


webmaster@ling.helsinki.fi
Viimeksi päivitetty: