Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (0) 2941 (vaihde)
Faksi +358 (0) 2941 23072

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Tältä sivulta löytyy MonAKOn usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos et löydä vastausta omaan pulmaasi tästä(kään), älä epäröi ottaa yhteyttä MonAKOn toimistoon.

Kysymys: Olen suorittanut kaikki perusopintoihin vaadittavat kurssit. Miten kokonaisuuden rekisteröiminen tapahtuu?

Vastaus: Kokonaisuuden rekisteröintiä varten on olemassa lomake, joita saa MonAKOn toimistosta tai toimistoa vastapäätä käytävältä. Täytetty lomake palautetaan toimistoon tai tenttilaatikkoon.
Voit myös pyytää kokonaisuuden rekisteröintiä sähköpostitse Johanna Hirvoselta. Mainitse viestissäsi kaikki ne kurssit (koodeineen), jotka haluat kokonaisuuteesi liittää.

Kysymys: Jatkan vanhan tutkintojärjestelmän piirissä. Voinko suorittaa MonAKOn opintoja edelleen?

Vastaus: Kyllä. Joidenkin kurssien sisällöt ja vastaavasti niiden vaativa työmäärä on muuttunut. Opintopisteitä niistä saa nyt ylensä enemmän kuin vanhoista vastaavista kursseista sai opintoviikkoja. Ilmoita jokaisen kurssin yhteydessä opettajalle, että suoritat vanhojen vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että a) saat oikean merkinnän rekisteriin ja b) opettaja tietää antaa sinulle oikean määrän tehtäviä.

Kysymys: Uusien ja vanhojen vaatimusten mukaiset kurssit ovat monesti eri laajuisia. Miten opintopisteet ja opintoviikot oikein vastaavat toisiaan?

Vastaus: Vanhojen vaatimusten mukaan opiskeleva voi opiskella vanhojen vaatimusten mukaisten laajuuksien mukaan edelleenkin, ja jättää opintopistelaajuudet oikeastaan kokonaan huomiotta.

Toisaalta joillakin kursseilla myös vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevien voi olla mahdollista suorittaa kurssi laajempana tekemällä myös uusien vaatimusten mukaiset tehtävät ja ansaita näin enemmän opintoviikkoja, mutta siitä on sovittava erikseen opettajan kanssa. Jos uuden ja vanhan laajuuden ero on vain 1 opintopiste, laajempien tehtävien tekemisestä ei ole hyötyä, sillä puolikkaita opintoviikkoja ei ainakaan MonAKOssa jaeta. (Myöhemmin päätetty poikkeustapaus: Euroopan kielipolitiikka, jonka kirjallisuuskuulustelusta vanhojen mukaan opiskelevat saavat 1,5 opintoviikkoa, sillä kyseinen kurssi ei ole kuulunut vanhoihin tutkintovaatimuksiin).

Periaatteessahan 1 opintoviikko vastaa 2 opintoviikkoa - ennen 1.8.2005 suoritetut opinnot muutetaan uuteen tutkintojärjestelmään siirtyvillä opintopisteiksi tämän kertoimen mukaan. Tuo kerroin (1 ov = 2 op) on kuitenkin vain suuntaa antava, eikä toteudu käytännössä aina niin täsmällisesti.

Kysymys: Tentitäänkö kirjatentit tiedekuntatentissä perus- vai aineopintojen päivänä?

Vastaus: Jos opiskelet vanhojen vaatimusten mukaan, tentit kaikki kirjatenttisi perusopintojen päivinä, sillä vanhassa järjestelmässä MonAKOssa oli vain perusopintoja. Kirjoita tenttikuoreenkin vain vanha koodi.
Opiskellessasi uuden järjestelmän mukaan ilmoittaudu perusopintojen tenttiin, jos on kyse perusopinnoista ja vastaavasti aineopintojen tenttiin, jos kyse on aineopintoihin kuuluvasta suorituksesta. Jos et tiedä, kumpiin tenttimäsi suoritus kuuluu, se selviää helposti kurssin koodista: Cmo1-alkuiset ovat perusopintoja, Cmo2-alkuiset aineopintoja.

Kysymys: Milloin opetus alkaa, ja kestääkö opetusohjelmassa mainittu kurssi koko lukukauden?

Vastaus: Opetusohjelmassa kurssin perässä on merkintä kurssin ajasta ja opetusperiodista. Periodit ovat humanistisen tiedekunnan määräämiä 7 viikon opintojaksoja, joiden välissä on lukutauko. Periodit lukuvuonna 2007-2008 ovat:
Periodi I = 3.9. - 19.10.
Periodi II = 29.10. - 14.12.
Periodi III = 14.1. - 29.2.
Periodi IV = 10.3. - 2.5.
Jos siis opetustiedoissa kurssin perässä lukee "Periodi I", kurssi kestää vain lukukauden 7 ensimmäistä viikkoa, jne; "Periodit 1-2" taas tarkoittaa, että kurssi kestää koko syyslukukauden.

Kysymys: Onko entinen pragmatiikan kurssi (Cak137) nykyisin kääntämisen etiikka (Cmo221)?

Vastaus: On.

Kysymys: Voiko käännösviestinnän suomea suorittaa edelleen?

Vastaus: Kyllä. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittavat voivat sisällyttää MonAKO-kokonaisuuteensa automaattisesti kurssit Isu121 ja Isu130; uudessa järjestelmässä nuo kurssit voi sisällyttää aineopintoihin. Tarkemmat tiedot käännösviestinnän suomen opetuksesta löytyvät käännöstieteen laitoksen kotisivuilta osoitteesta http://rosetta.helsinki.fi/opiskelu/kaannosviestinnan_suomi.htm (kohta "kvs MonAKOssa").

Kysymys: Tutkintovaatimuksissa mainitaan, että dokumenttien käsittely ja tietoverkot -kurssi on pakollinen MonAKO-kokonaisuudessa. Onko sen suorittamiseen vaihtoehtoista keinoa?

Vastaus: Kurssin suorittamiselle ei ole varsinaista vaihtoehtoa. Ainoastaan siinä tapauksessa, että uskot jo hallitsevasi kurssilla vaadittavat tekstinkäsittelyn ja Windows-ympäristön perusteet, voit osoittaa hallitsevasi vastaavat taidot tekemällä kurssin opettajan laatimat tehtävät. Tehtäviä voi kysellä MonAKOn toimistosta Päivi Väätäseltä.

Jos olet ranskan kääntäjälinjan opiskelija ja suorittanut omalla laitoksellasi kurssit tietotekniikkaa kääntäjille I + II, ei sinun tarvitse enää suorittaa MonAKOn vastaavia kursseja (Cmo141, 242), sillä kurssit ovat sisällöltään identtisiä. MonAKO-opintoihisi voit valita noiden kurssien tilalle muita MonAKO-kursseja.

Kysymys: Kääntäjä yrittäjänä -kurssin suorittaminen uusien tutkintovaatimuksien mukaan edellytää kirjatentin lisäksi essen kirjoittamista? Miten tuon esseen kirjoittaminen käytännössä tapahtuu?

Vastaus: Ilmoittaudu ensin normaalisti kirjallisuuskuulusteluun. Kirjoita tenttipaperiisi, että opiskelet uusien vaatimusten mukaan ja kirjoitat vielä esseen (näin opettaja tietää odottaa esseetäsi). Tentin jälkeen ota yhteyttä sähköpostitse kuulustelijaan (Irmeli Helin) sopiaksesi esseen aiheesta ja aikataulusta.

Kysymys: Miten MonAKOn kurssi-ilmoittautuminen toimii? Ilmoittauduin kursseille heti lomakkeen ilmestyttyä, mutta en silti päässyt kaikille haluamilleni kursseille.

Vastaus: Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu syksystä 2007 alkaen WebOodissa. Osallistujalistat täyttyvät kuitenkin entiseen malliin nopeusjärjestyksessä.

Muutos dokumenttien käsittely -kurssille ilmoittautumiseen: Syksystä 2006 lähtien kurssille pääsee "jonon ohi", jos dokumenttien käsittely on ainoa perusopinnoista puuttuva kurssi. Lisää tietoa toimistosta tai sivulta kurssi-ilmoittautuminen.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.