Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Siirtymäkauden ohjeet

Uudet tutkintovaatimukset astuivat voimaan 1.8.2009. Tätä ennen MonAKOn opinnot, Kouvolan kieliteorian ja käännösteknologian sekä AV-kääntämisen opinnot aloittaneet voivat valita, jatkavatko he opintoja vanhojen tutkivaatimusten mukaan vai siirtyvätkö he suorittamaan uusien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan voi opiskella 31.7.2011 saakka (hieman sovelletusti).

Perusperiaatteita siirtymäkaudella on, ettei mikään menisi hukkaan ja että siirtyminen suoritetaan joustavasti. Siirtymistä suositellaan kaikille opiskelijoille ja erityisesti niille, jotka eivät todennäköisesti ehdi suorittaa perus- tai aineopintojaan 31.7.2011 mennessä.

Muita periaatteita ovat:

  • Jos suoritettujen opintopisteiden määrä on vähemmän kuin uusissa vaatimuksissa, voi suorittaa lisätehtäviä esim. esseellä (pituus n. 2000 sanaa)
  • Jos suoritettujen opintopisteiden määrä on enemmän kuin vastaava uusi kurssi, muita opintopisteitä vaaditaan vähemmän, kunnes perus- ja aineopintopisteiden kokonaismäärä täyttyy.
  • Siirtymävaiheessa opiskelija voi tarvittaessa, järkevin perustein, valita aineopintojen kursseja täyttämään uusien perusopintojen 25 op.
  • Vanhat vaatimukset ovat voimassa 31.7.2011 asti.
  • Uusiin vaatimuksiin kannattaa siirtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, on sovittava yksityiskohdista amanuenssin kanssa (johanna.hirvonen@helsinki.fi).

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.