Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

MonAKOn opetus lukuvuonna 2005-2006

HUOM! Tämä on vanha opetusohjelma - älä katso enää aikoja, paikkoja tms. tästä!
 • Perusopinnot Cmo100, 25 op

  • Kääntäjän perustaidot
  • Teoria I
  • Ammattikielet I
  • Tekninen tietotaito I
 • Aineopinnot Cmo200, 35 op

  • Kääntäjän erikoistaidot
  • Teoria II
  • Ammattikielet II
  • Tekninen tietotaito II
 • Muita kursseja

  • Seminaari
  • Tulkkauksen perusteet
 • Jatko-opintojen kursseja

  • Metodologia
  • Tutkijaseminaari

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Opetustietojen perässä mainittavat P1, P2, P3 ja P4 ovat opetusperiodeja.

Periodi 1: 5.9.-21.10.
Periodi 2: 31.10.-16.12.
Periodi 3: 16.1.-3.3.
Periodi 4: 13.3.-5.5.

Kääntäjän perustaidot

 • Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op)

  Johdatus kääntäjän toimenkuviin ja valmiuksiin, joihin kuuluvat mm. tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous, rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja ohjattu luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta: R. Oittinen ja P. Mäkinen (toim.), Alussa oli käännös. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  sl ti 12 -14 U40 sali 6 Paloposki, P 1 ja 2 (6.9.-13.12.)
  Kurssin materiaalia Powerpoint-tiedostona
 • Tekstin analyysi ja huolto (Cmo112, 5 op)

  Tekstien ja tekstityyppien tunnistaminen ja tulkinta sekä tekstinhuolto erityisesti kääntäjän näkökulmasta. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja osia teoksista C. Nord, Text Analysis in Translation, B. Mossop, Revising and Editing for Translators. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl ti 12 -14 U40 sali 6 Paloposki, P 3 ja 4

Kääntämisen teoria I

 • Kääntämisen teoria (Cmo121, 5 op)

  Englanninkielinen luentosarja kääntämisen teorian käsitteistä ja lähestymistavoista. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luentopäiväkirja sekä essee. (Uusien tutkintovaatimusten mukaiset) luennot ja luentopäiväkirjan korvaa kirjatentti: J. Munday, Introducing Translation Studies ja M. Shuttleworth and M. Cowie, Dictionary of Translation Studies. Vanhojen vaatimusten mukaan suorittavat tenttivät vain J. Mundayn kirjan.
  Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl ti 16 -18 U40 sali 6 (8.11. - 6.12. U40 sali 4) Chesterman, P 1 ja 2

Ammattikielet I

 • Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (Cmo131, 5 op)

  Yleiskielen ja ammattikielten erityspiirteet ja niiden tieteellinen tutkimus sekä suomen virkakielen ominaispiirteet. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl pe 10 -12 U40 sali 2, Pitkänen ja Iisa P 3 ja 4 (Yleiskieli ja ammattikieli 20.1. - 3.3., Virkakieli 17.3. - 5.5.)

Tekninen tietotaito I

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cmo141, 5 op)

  Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, muuntaminen ja siirtäminen). Kurssin tavoitteena on mm. kirjoittamisnopeuden kehittäminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja harjoitukset sekä raportti. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  Ryhmä 1 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 1
  Ryhmä 2 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 2
  Ryhmä 3 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 3
  Ryhmä 4 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 4
  Ilmoittautuminen.

Aineopinnot (Cmo200) 35 op

Erikoistaidot

 • Terminologia (Cmo211, 3 op)

  Kaksi- ja monikielisen terminologiatyön periaatteet, menetelmät ja käytäntö. Suoritus: Luentokurssi (14 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl ma 18-20 U40 sali 25 Kosunen, P 1 Ilmoittautuminen.
 • AV-kääntäminen (Cmo212, 3-5 op)

  AV-kääntämisen erityispiirteet. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (21 t) ja luentopäiväkirja. 5 op: lisäharjoitukset kevätlukukaudella. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Luennot: sl ke 16-19, U35 luentosali, Järvinen, P 1
  Harjoitukset: kl ti 14-16, U40 sali 25, Helin, P 3-4. Ilmoittautuminen.

 • Kääntäjä yrittäjänä (Cmo213, 3 op)

  Perustiedot yrityksen perustamisesta, asiakassuhteista jne. Suoritus:
  Kirjatentti: I. Helin (toim.) Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän opas, sekä esseetehtävä. Kirjatentin jälkeen ota yhteyttä Irmeli Heliniin sopiaksesi esseen suorittamisesta.
  Vastuuhenkilö: Helin.

 • Kaunokirjallisuuden praktikum (Cmo214, 5 op)

  Suomentamisen työpaja, joka järjestetään resurssien mukaan.
  Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Teoria II

 • Kääntämisen etiikka (Cmo221, 3-5 op)

  Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja kirjallisuutta sekä esseetehtäviä. 5 op: edellisten lisäksi ylimääräinen essee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl to 10 -12 U40, sali 15 Paloposki, P 4
 • Kontrastiivinen tutkimus (Cmo222, 3-5 op)

  Johdatus kontrastiivisen tutkimuksen perusteisiin ja sovelluksiin. Suoritus: 3 op: kirjatentti: A. Chesterman, Contrastive Functional Analysis. 5 op: lisäessee tai kirjatentti: N. Korimo-Girod (toim.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cmo223, 3 op)

  Kielen ja kulttuurin suhde, kulttuurieroista aiheutuvat käännösongelmat sekä niiden ratkaisumallit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja essee (2000 sanaa). Vastuuhenkilö: Leppihalme.

  kl ke 10 -12 U40 sali 8 Leppihalme, P 3 ja 4. Ilmoittautuminen.
 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cmo224, 3-5 op)

  Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (28 t) ja tentti tai essee: R. Oittinen, Kääntäjän karnevaali. 5 op: lisäessee: H. Veivo ja T. Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Vastuuhenkilö: Kukkonen.

  kl ma 18 -20 aud XII Kukkonen, P 3 ja 4
 • Kulttuurianalyysia kääntäjille (Cmo225, 3-5 op)

  Käsitteellisiä työvälineitä kulttuurien vertailuun. Suoritus: 3 op: kirjatentti: D. Katan, Translating Cultures. 5 op: lisäessee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Kääntämisen historia (Cmo226, 3-5 op)

  Kääntämisen ja erityisesti suomentamisen historia ja sen tutkimus. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja essee: P. Lilius ja H. Makkonen-Craig (toim.), Nerontuotteita maailmalta. 5 op: lisäessee: A. Pym, Method in Translation History. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  sl to 10 -12 U40 sali 8 Paloposki, P 2
 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (Cmo227, 3-5 op)

  Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin ja käännöskritiikkiin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja essee: O. Paloposki ja H. Makkonen-Craig (toim.), Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl to 10 -12 U40 sali 15 Paloposki, P 3
 • Euroopan kielipolitiikka (Cmo228, 3 op)

  Perustiedot Euroopan eri maiden kielipolitiikoista ja niihin liittyvistä ideologisista ja valtapoliittisista kysymyksistä. Suoritus: Kirjatentti: M. Johansson ja R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa - kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet II

 • EU ja kääntäminen (Cmo231, 3 op)

  Kääntäminen ja kielenhuolto EU:n toimielimissä. Suoritus: Kirjatentti: E. Wagner et al., Translating for the European Union Institutions sekä essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet (Cmo232, 3 op)

  Eri maiden oikeusjärjestelmien ja niiden juridisen terminologian kehitys. Suoritus: Luentokurssi ja tentti sekä kirjallisuutta: H. Mattila, Vertaileva oikeuslingvistiikka , jaksot A ja D s.483-552. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  kl 28.3., 30.3. ja 11.4. klo 14-16 sekä 4.4. ja 6.4. klo 12-14,
  HUOM! Salit muuttuneet:
  28.3. 14.15-15.45 U40 sali 1
  30.3. 14.15-15.45 U40 sali 1
  4.4. 12.15-13.45 Päärak. pieni juhlasali
  6.4. 12.15-13.45 Päärak. sali 13
  11.4. 14.15-15.45 U40 sali 1

  Kuulustelu 13.4. klo 14.00-16.00 U40 sali 1
  Opettaja: Sajavaara.

 • Lääketieteen kieli (Cmo233, 3 op)

  Lääketieteen alan käsitejärjestelmät ja kielenkäytön rekisterit. Suoritus: Luentokurssi (12 t) ja luentopäiväkirja sekä ohjeiden mukaan n. 100 s. kirjallisuutta, joista kirjoitetaan lyhyt essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  kl pe 13 -16 U40 sali 8 Paajanen-Mannila, 3.2.-3.3.

Tekninen tietotaito II

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cmo241, 3 op)

  Käännösmuistiohjelmat sekä muut sähköiset työkalut, sanastot ja termipankit. Suoritus: Kurssi (14 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Carlson.

  sl ma 12 -14 U40 sali 25 Carlson, P 1. Ilmoittautuminen.
 • Trados-harjoituskurssi ja lokalisointi (Cmo242, 5 op)

  Kääntäjän apuohjelmat ja lokalisoinnin perusteet. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset (28 t). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl/kl ma (luennot) ja to (harjoitukset) 16 -18 U40 sali 25 Laaksonen, P 1 ja 2 / P 3 ja 4. Ilmoittautuminen.
 • Erikseen sovittava suoritus (Cmo251, 3-5 op)

  Sovittava Chestermanin kanssa.

Muita kursseja

 • Käännöstieteen seminaari (Cmo301, 10 op)

  Seminaari ja ohjaus opiskelijoille, joiden pro gradu -tutkielma liittyy käännöstutkimukseen. Osallistumisesta sovittava oman oppiaineen professorin kanssa. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl (jatkuu) /kl (uusi alkaa) ti 10 -12 U40 sali 7 Chesterman, P 1 (alkaa 13.9.) ja 2 / P 3 ja 4.

Tulkkauksen perusteet

 • Tulkkauksen teoria (Cmo311, 3 op)

  Perustiedot tulkkauksesta tulkin, puhujan ja kuulijan näkökulmasta. Tulkkauksen eri lajit ja menetelmät, tulkin työn ammatilliset edellytykset ja valmiudet sekä alalle hakeutuminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luettavaa ohjeiden mukaan.

  sl pe 10 -12 U40 sali 31 (HUOM! Muuttunut sali) Tenhonen-Lightfoot, P 1 ja 2.
 • Tulkkausharjoitukset (Cmo312, 7 op)

  kl ma 10 -14 U40 sali 4 Tenhonen-Lightfoot, P 3-4.

Jatko-opinnot

 • Käännöstutkimuksen metodologiaa (Cmo401, 3-5 op)

  Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kääntämisen tutkimuksen metodeihin perehdyttävä kurssi. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja raportti. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  sl + kl ma 16 -18 (joka toinen viikko) sl U40 sali 13, kl U40 sali 24 Paloposki ja Chesterman, P 1-4.
 • Tutkijaseminaari (Cmo402, 3-5 op)

  Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä. Seminaarissa käsitellään kääntämisen tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja oman työn esittäminen. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl + kl ma 16 -18 (joka toinen viikko) sl U40 sali 13, kl U40 sali 24 Chesterman, P 1-4.

Kielenhuolto

Tarkemmin käännösviestinnän suomen kursseista ks. Käännösviestinnän suomi (Käännöstieteen laitos) , katso Kvs MonAKOssa.