Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

MonAKOn opetus lukuvuonna 2002-03

Opiskeluoikeus

Monikielisen ammattiviestinnän opiskeluoikeus on kaikilla Helsingin yliopiston kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Uusia opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan MonAKOn toimistossa.

Opintoneuvonta

Tiedotustilaisuus opiskelijoille on ke 4.9. klo 10 F26 ls 1. Lukukausien aikana opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori Irmeli Helin (vastaanotto ti 9-10, tai sopimuksen mukaan, Unioninkatu 40 h. B519, p. 191 29325 irmeli.helin@helsinki.fi) ja Johanna Hirvonen (Unioninkatu 40 h. B519, p. 191 24043 johanna.hirvonen@helsinki.fi).

MonAKOn yleisestä opetuksesta ja tutkintovaatimuksista sekä käännösviestinnän suomen opetuksesta ja ohjatusta käännösharjoittelusta ilmestyvät myös erilliset esitteet. Opetusohjelmaan tulevista muutoksista, lisäyksistä ja täydennyksistä ilmoitetaan MonAKOn ilmoitustaululla Metsätalon 5. kerroksessa. Myös muut laitokset järjestävät MonAKO-opetusta; muusta opetuksesta ja vierailuluennoista ilmoitetaan erikseen sähköpostilistalla ja ilmoitustaululla.

Ilmoittautuminen opiskelijakortistoon

Kaikkien uusien opiskelijoiden on täytettävä opiskelijarekisterilomake, joka palautetaan toimistoon. Lomakkeen jo täyttäneiden ei tarvitse rekisteröityä uudestaan lukuvuoden alussa.

Ilmoittautuminen kursseille

Kursseille ilmoittaudutaan syksyn kurssien osalta to 5.9. klo 9-12 ja kevään kurssien osalta to 9.1. klo 9-12 Metsätalon 5. kerroksessa salissa 27.. Huom. lukukauden alussa selviää, mille kaikille kursseille täytyy ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumisen vahvistamiseksi on oltava läsnä ensimmäisellä luennolla. Jos kyse on pienryhmäkurssista, paikan perumisesta on hyvä ilmoittaa kurssin pitäjälle jo ennen kurssin alkua. Kaikkien uusien opiskelijoiden on täytettävä opiskelijarekisterilomake, joka palautetaan toimistoon.

Kuulustelut

Tentteihin ilmoittaudutaan jättämällä tenttikuori MonAKOn tenttilaatikkoon (Metsätalo 5.krs).

Opinnot

Cak100 Perusopinnot (20 ov) 486000-0, Cak101 Puoliarvosana (10 ov) 486001-3

Perusopinnot (20 ov)

I Teoria

 • Translation Theory (Cak119/Vrk222/Vpo237) sl ke 10 -12 12 Chesterman, 18.9.
  kl ke 14 -16 P653 Chesterman, 15.1.
 • Kääntäjän kompetenssit (Cak120) sl to 10 -12 PIV Tenhonen-Lightfoot, 12.9.
 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cak121/Veg241c) kl ke 10-12 14 Leppihalme, 5.11.
 • Tekstianalyysi (Cak122) kl ti 10 -12 P222 Helin, 14.1.
 • Kontrastiivinen tutkimus (Cak123) ,
 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cak124/Sem150) kl ma 18 -20 aud XII Kukkonen, 13.1.
 • Tulkkauksen teoria (Cak135) sl pe 10 -12 PIV Tenhonen-Lightfoot, 13.9.

II Kielenhuolto

 • Kielenhuollon perusteet (Isu121) sl+kl ti 14 -17 V20 sh 19 Pallaskallio 17.9. ja 14.1.
 • Asiatekstilajit ja kirjoittaminen (Isu130) Ryhmä 1 sl ma 14-16 sali 8 to 14-16 sali 21 Pallaskallio, 13.9.
  Ryhmä 2 kl ma, to 14 -16 sali 4 Pallaskallio, 31.1.
 • Språkvård och skriftlig framställning (Nns211/212) vt ti 10-12 to 12-14 V20 sh5 Silén 14.1.
  Tarkemmin näistä ja muista käännösviestinnän suomen kursseista ks. erillinen sivu Käännösviestinnän suomen opinnot.

III Kääntämisen tietotekniTikka

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot( (Cak115) sl+kl ma, to 14 -16 U40 sali25 Laaksonen, sl 9.9. -10.10. kl 13.1. -13.2.
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cak116) sl ma 12 -14 U40 25 Carlson, 9.9. -21.10.
 • Tietokoneavusteisen kääntämisen harjoituskurssi (Cak125) sl+kl ma 16 -18 U40 sali 25 Laaksonen, sl 7.10. -9.12. kl 10.2. -14.4.
 • AV-kääntämisen peruskurssi (Cak134) sl to 16 -19 XII sali 25 Järvinen, 26.9. 10.10. 24.10. -7.11.
 • AV-kääntämisen jatkokurssi (Cak139) sl ti 14 -17 U40 sali 25 Helin, 17.9.

IV Ammattikielet ja kääntäminen

 • Yleiskieli ja ammattikielet (Cak110) kl pe 10 -12 P653 Tenhonen-Lightfoot, 17.1.
 • Lääketieteen kieli (Cak113) kl pe 13 -16 P653 Paajanen-Mannila, 21.2. -21.3.
 • EU ja kääntäminen (Cak111) kl ma, ti ja ke 10 -14 P654 , 7.4. -9.4.
  Opettaja ilm.myöhemmin
 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet I (Cak112) sl ti 16-18 ke 15-18 ti, ke V20 ls 1 to U40 sali 1 Mattila, 19.11. -28.11.
 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet II (Cak114) kl ti 16-18 ke 15-18 to 15-17 ti, ke pieni juhlasali to sali 1 Mattila, 21.1. -30.1.
 • Kääntäjän ammattikuva (Cak117) sl ke 16 -18 P654 26.9. -27.11.
  25.9. Tietokirjojen kääntäjä, Risto Varteva
  2.10. Kääntäjänä valtionhallinnossa, Pentti Toivakka
  9.10. TV-kääntäjä, Anneli Miljard
  16.10. Ulkomaisena kääntäjänä Suomessa, Dominique Pivard
  13.11. Kääntäjä kustannustoimittajana, Alice Martin
  20.11. Kaunokirjallisuuden kääntäjä
  27.11. Tulkkina kotona ja maailmalla, Erja Tenhonen-Lightfoot
 • Nerontuotteita maailmankirjallisuudesta - välähdyksiä suomennosten historiaan (Cak147) sl ke 12 -14 aud XIII , 11.9. -20.11.
  11.9. Johdanto: Kääntämisen paikka yhteiskunnassa ja kulttuurissa, Outi Paloposki
  18.9. Pohjoismainen perintömme. Suomennokset pohjoismaisista kielistä ja käännökset suomesta pohjoismaisille kielille, Pirkko Lilius
  25.9. Venäläisen kirjallisuuden suomennokset, Pekka Pesonen
  2.10. Niin lähellä - niin kaukana: suomennokset virosta, Juhani Salokanne
  9.10. Suomalainen Shakespeare, Sirkku Aaltonen
  16.10. Ranskalaisen realismin tulo Suomeen, Laura Tuominen
  23.10. Vanhoja tekstejä uudelle kielelle I: Runebergin Hanna ja Hirvenhiihtäjät suomentajan haasteena, Teivas Oksala
  30.10. Vanhoja tekstejä uudelle kielelle II: Jaakko Hämeen-Anttila
  6.11. Vanhoja tekstejä uudelle kielelle III: Latinasta suomeksi, Arto Kivimäki
  13.11. Espanjankielisen kirjallisuuden maailma ja sen suomennokset, Tarja Roinila
  20.11. Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Iberoamerikkalainen keskus
 • Virkakielen kurssi (Cak138) sl ma 12 -15 P653 Iisa, 18.9. -26.9.
 • Terminologia (Cak118) sl ma 12 -14 U40 sali 25 Carlson, 28.10. -9.12.
 • Käännöstieteen proseminaari (Cak200) sl ti 12 -14 P217 Helin, 17.9.
 • Käännöstieteen seminaari (Cak300) Ryhmä 1 sl (alkanut kl 2002) ti 10 -12 P222 Chesterman, 19.9. -16.1.
  Ryhmä 2 sl+kl to 10 -12 sl P224 kl P223 Chesterman, 19.9. 16-1
  Ryhmä 3 kl ti 10 -12 sali 11 Chesterman, 14.1.
 • Ohjattu käännösharjoittelu (Cak126) ,
  Lisätietoja MonAKO:n toimistosta
 • Introduction to research methodology for PhD students (Cak148) sl ma 14 -16 V20 sh 12 Paloposki ja Susam-Sarajeva, 9.9.
 • Käännösviestinnän suomi Kielenhuollon kursseista kts. kohta "Kielenhuolto".
 • Kielenhuollon perusteet (Isu121) 2ov ov
  sl+kl ti 14 -17 V20 sh 19 Pallaskallio, 17.9. -14.1.
 • Asiatekstilajit ja kirjoittaminen (Isu130) 3ov ov
  Ryhmä1 sl ma 14-16 to 14-16 ma sali 8 to sali 21 Pallaskallio, 9.9.
  Ryhmä 2 kl ma, to 14 -16 sali 4 Pallaskallio, 31.1.
 • Suomen kielen rakenne ja käyttö (Isu110) 3ov ov
  kl to 12 -14 aud II Pallaskallio, 16.1.
 • Tekstin- ja tyylinhuolto (Isu122) 2ov ov
  Ryhmä 1 sl ma 12 -14 16 Pallaskallio, 16.9.
  ryhmä2 kl ma 12 -14 sali 4 Pallaskallio, 31.1.
  Tarkemmin näistä ja muista käännösviestinnän suomen kursseista ks. erillinen sivu Käännösviestinnän suomen opinnot

Jatko-opinnot

 • Tutkijaseminaari (Cak400) sl+kl ma 16 -18 P220 Chesterman, 16.9.