Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Opinnot

Tiedot vuoden 2010-2011 opetuksesta - sekä siihen mahdollisesti tulevista muutoksista - ainoastaan weboodissa. Tiedotus jatkossa ainoastaan käännöstieteen sivuilla almassa

Tiedotus

Opetusohjelmaan tulevista muutoksista, lisäyksistä ja täydennyksistä ilmoitetaan

  • Käännöstieteen ilmoitustaululla Metsätalon 3. kerroksessa
  • Käännöstieteen web-sivuilla osoitteessa http://www.monako.helsinki.fi
  • Käännöstieteen sähköpostilistalla (lisätietoja myöh.)

Opetusohjelma

Tarkempaa tietoa lukuvuoden 09-10 kursseista löytyy kohdasta Opetus 2009-2010 sekä WebOodista.

Uudet tutkintovaatimukset - Käännöstiede 2009-2011

Vanhat tutkintovaatimukset - MonAKO 2007-2009

Auktorisoitu kääntäminen

Uusi laki auktorisoiduista kääntäjistä (ent. viralliset kääntäjät) tuli voimaan v. 2008 alussa. Laki ja asetus auktorisoiduista kääntäjistä (Suomen säädöskokoelma, 2007 / 1231-1235) löytyvät täältä.

Normaali tapa hakeutua auktorisoiduksi kääntäjäksi on suorittaa auktorisoidun kääntäjän valtakunnallinen tutkinto.

Poikkeuksena auktorisoiduksi kääntäjäksi (A-kieleen) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut FM-tutkinnon "johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot", joissa on mukana "vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot.

Kyseinen auktorisoidun kääntämisen moduuli (6 op) pidetään syksyllä 2009. Kurssi kuuluu syventäviin opintoihin, ja edellytyksenä osallistumiselle on HuK-tutkinto (tai vastaava) sekä käännöstieteen perusopinnot. Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa. Kurssille osallistuminen ei välttämättä takaa auktorisoidun kääntäjän pätevyyttä. Varmista, että muut opintosi täyttävät kaikki lain kriteerit (ks. linkki yllä).

Opetusministeriön tiedontanto lain tulkinnasta (28.8.09):

Filosofian maisterin tutkinnolla tarkoitetaan laissa auktorisoiduista kääntäjistä Bolognan sopimuksen mukaisen kaksiportaisen järjestelmän maisterin tutkintoa. Tutkinto on laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä ja se suoritetaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Uusista tutkinnoista on säädetty korkeakoululailla, joka on astunut voimaan ennen lakia auktorisoiduista kääntäjistä. Tämä tarkoittaa, että tutkintoja koskevat viittaukset laissa auktorisoiduista kääntäjistä viittaavat uuteen korkeakoululakiin. Toisenlainen tulkinta on suljettu pois.

Edellisen perusteella auktorisoidun kääntäjän oikeuksien hakeminen edellyttää, että laissa mainitut vähintään 60 opintopisteen käännöstieteen opinnot ja niihin sisältyneet vähintään 6 opintopisteen auktorisoidun kääntämisen opinnot on kaikki suoritettu uudessa 120 opintopisteen filosofian maisterin tutkinnossa eli että ne ovat sijoittuneet kaikki nykyisiin maisteriopintoihin. Kandidaatin tutkintoon sijoittuneita suorituksia ei huomioida. Maisteriopinnoissa suoritetuiksi käännöstieteen opinnoiksi luetaan myös kääntämistä käsittelevä pro gradu -tutkielma, joka on suoritettu käännöstieteen oppiaineeseen. Maisterivaiheen on oltava kääntämisen opetusohjelma, kääntämisen linja tai kääntämisen suuntautumisvaihtoehto, kuten HE 39/2007 edellyttää.

Vaadittavien käännöstieteen opintojen on ehdottomasti sisällyttävä filosofian maisterin tutkintoon. Niitä ei voida suorittaa täydentävästi maisterintutkinnon tutkintotodistuksen antopäivämääran jälkeen eikä myöskään jatkotutkintojen yhteydessä.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.