Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Salivaraukset

Seminaarihuoneen 331 varaukset hoitaa amanuenssi Johanna Ratia (johanna.ratia(a)helsinki.fi). Muut salit varataan yliopiston salivarauksen kautta