Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

OHJE VÄITÖSKIRJOJEN JA LISENSIAATINTUTKIMUSTEN TARKASTUKSESTA HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA (tiedekuntaneuvoston 25.3.2003 hyväksymä)

Väitöskirjan esitarkastajat

Väitöskirjalle nimetään vähintään kaksi esitarkastajaa, jotka valitaan mikäli mahdollista oman tiedekunnan ulkopuolelta. Vähintään yhden tulee olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Työn ohjaaja ei saa toimia esitarkastajana. Esitarkastajaksi ei tule valita henkilöä, jolla on ollut yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana.

Väitöskirjan arvostelu

Arvolause-ehdotuksen tiedekuntaneuvostolle tekee arvolausetoimikunta, joka kokoontuu mahdollisimman pian väitöstilaisuuden jälkeen. Arvolausetoimikuntaan kuuluu kustos, yksi tai kaksi vastaväittäjää sekä tiedekunnan edustaja, joka korvaa aiemman nk. arvolausetoimikunnan 3. jäsenen.

Koska arvolause-ehdotuksessa tulee ottaa huomioon paitsi väitöskirjan tieteellinen arvo myös väittelijän puolustautuminen (Opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskeva johtosääntö, 31 §), kaikkien arvolausetoimikunnan jäsenten on oltava läsnä väitöstilaisuudessa.

Vastaväittäjä

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla mikäli mahdollista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot (Opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskeva johtosääntö, 30 §). Ainakin yhden vastaväittäjän tulee, mikäli mahdollista, olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Kukin vastaväittäjä antaa tiedekunnalle lausunnon väitöskirjan tieteellisestä arvosta. Työn ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.

Kustos

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin viran haltijoista tai hoitajista (Opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskeva johtosääntö, 30 §). Kustokseksi pyritään nimeämään ensisijaisesti työn ohjaaja tai, ellei tämä ole mahdollista, muu oppiaineen tai lähiaineen professori.

Kustoksen tulee johtaa puhetta väitöstilaisuudessa, hoitaa muut yliopiston määräämät, kustokselle kuuluvat tehtävät ja antaa tiedekunnalle lyhyt raportti väitöstilaisuuden kulusta. Kustoksen tulee myös tuoda arvolausetoimikunnan tietoon ohjaajien ja oppiaineen tiedossa olevat, mahdollisesti arvosteluun vaikuttavat seikat. Tämän vuoksi kustoksen tulee olla ennen väitöstilaisuutta yhteydessä mahdollisiin muihin ohjaajiin. Mikäli kustos ei itse ole ohjaaja, hän voi kutsua ohjaajan tai ohjaajat arvolausetoimikunnan kuultaviksi. Ohjaajat eivät osallistu arvolause-ehdotuksen laatimiseen.

Mikäli kustos on itse toiminut ohjaajana, hän voi osallistua arvolausetoimikunnan kokoukseen puhe-, mutta ei äänivaltaisena jäsenenä. Kustos ei tällöin osallistu arvolause-ehdotuksen laatimiseen.

Tiedekunnan edustaja

Tiedekuntaneuvosto nimeää tiedekunnan edustajaksi tiedekunnan professorin tai dosentin, joka ei ole toiminut väitöskirjan ohjaajana. Tiedekunnan edustaja perehdyttää vastaväittäjän tai -väittäjät käytettävään arvosteluasteikkoon ja muihin tiedekunnan säädöksiin sekä toimii arvolausetoimikunnan sihteerinä. Tiedekunnan edustaja laatii ja toimittaa tiedekuntaneuvostolle arvolause-ehdotuksen, joka perustuu arvolausetoimikunnan äänivaltaisten jäsenten neuvonpitoon.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat

Lisensiaatintutkimukselle nimetään vähintään kaksi tarkastajaa. Vähintään yhden tarkastajan tulee olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta, mikäli mahdollista. Työn ohjaaja ei saa toimia tarkastajana. Tarkastajaksi ei tule nimetä henkilöä, jolla on ollut yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana.

Soveltaminen

Tätä ohjetta sovelletaan 1.4.2003 alkaen.