Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

1. Ulkopostia koskevia ohjeita

Yliopiston laitoksilla on kaksi tapaa lähettää ulkopostia eli postin kautta kulkevia lähetyksiä. Käytetään joko:

 • etukäteen maksettuja kuoria eli postikuoria tai
 • erikoispostia (sopimuspostia), johon tulee liittää erillinen paperi nk. ohjauslappu.

(a) Postikuoret

Niiden käyttöä suositellaan, koska:

 • postimaksu on maksettu kaikkialle maailmaan 1. (prioritaire) tai 2. luokassa
 • hinta ei määräydy kuoren painon mukaan (kuoressa voi lähettää niin paljon paperia kuin siihen suinkin saa mahtumaan)
 • 1. luokan kuoret (perillä seuraavana työpäivänä) voi pudottaa postilaatikkoon
 • 2. luokassa (perillä neljäntenä päivänä jättöpäivän jälkeisestä päivästä laskettuna) on voimassa Postin yleiset ohjeet. Ne pitää toimittaa yliopiston postipisteisiin,
 • postikuorien käsittely on nopeampaa.

Etukäteen maksettujen postikuorten postimaksut on maksettu kuoren hinnassa, joten kuoria pitää säilyttää huolella ja käyttää vain ulkopostissa.

(b) Erikoisposti

Erikoisposti (pikakirjeet, kirjatut kirjeet, joukkokirjeet ja pakettilähetykset) voidaan lähettää yliopiston postinkuljetuksessa. Yli 2 kg painavat lähetykset ovat paketteja ja ne vaativat pakettiosoitekortin täyttämisen. Lisäksi erikois-postilähetyserien mukaan liitetään vastuualuekohtainen ohjauslappu. Ohjauslappuja (vastaanottohinnoitteluja) on kansliassa kirjekuorien yläpuoleella olevassa telineessä vasemmalla.

2. Sisäpostia koskevia ohjeita

Yliopiston sisäposti eli yliopiston eri yksiköiden välinen posti on ilmaista ja se lähetetään pääsääntöisesti "käytetyissä" kuorissa (kunnioitus Kansleria, Rehtoreita jne. kohtaan pitää ottaa huomioon). Yliopiston postikeskus toivoo, että jakelupisteen numero merkittäisiin kirjekuoren oikeaan yläkulmaan ja se rengastettaisiin työn helpottamiseksi ja postinkulun nopeuttamiseksi.

Jokaisella yliopiston laitoksella on oma jakelupistenumeronsa, joka on sama kuin PL-numero.

Sisäposti toimii myös esim. seuraavissa, joihin lähetykset kulkevat vähintään yhtä nopeasti kuin postin 1. luokan kirjeet:

 • Suomen Akatemia --- jakelupiste 46
 • Valtioneuvosto (ministeriöt) --- jakelupiste 36
 • Kotus (Sörnäisten rantatie 25) --- jakelupiste 49
 • "Yliopiston" AREA --- jakelupiste 4
 • Mehiläinen yhtymä, Runebergikatu --- jakelupiste 6

Kansliassa on sekä käytettyjä kuoria että etukäteen maksettuja postikuoria. Lisätietoja saa yliopiston postikekuksesta: http://www.tekn.helsinki.fi/tiedotus/postikeskus.html.