Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Tervetuloa!

Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokseen kuuluu kaksi oppiainetta, yleinen kielitiede ja kieliteknologia, sekä opintokokonaisuus monikielinen ammattiviestintä MonAKO.

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kiinnostunut ihmiskielen luonteesta. Tämä tarkoittaa muun muassa eri kielten perustavia ominaisuuksia, yhteisiä piirteitä sekä teorioita ja menetelmiä, joilla kieliä voi kuvata. Tutkitaan myös kielen muuttumista, käyttöä eri tilanteissa, prosessointia, suhdetta muihin symbolijärjestelmiin ja yleistä merkitystä ihmiselle.

Kieliteknologia, aiemmin tietokonelingvistiikka, on monitieteinen tieteenala. Se tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä — puhetta ja kirjoitusta — voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Kieliteknologian tunnettuja sovellusaloja ovat automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus.

Monikielinen ammattiviestintä MonAKO on opintokokonaisuus, joka täydentää eri kieliaineiden opetusta tarjoamalla kääntämisen teoriaan ja apuvälineisiin, kääntämisen kielenhuoltoon ja ammatti- ja erikoiskieliin liittyviä kursseja. Kurssit on tarkoitettu kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi kaikille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Yleisen kielitieteen laitos perustettiin 1967 ja sen oppiaineista yleinen kielitiede 1967 ja kieliteknologia (tietokonelingvistiikka) 1987. MonAKO perustettiin 1997 ja siirrettiin yleisen kielitieteen laitokseen 2001.

 

Uutiset

  • Krister Lindén väittelee 11.6.2004 klo 10.00 (Siltavuorenpenger 20 A, aud 107) kieliteknologiasta aiheenaan "Word Sense Discovery and Disambiguation
  • Yleisen kielitieteen laitoksen aineisto tutkimuksen arviointia varten lähti laitokselta!

Tapahtumat

June 11-16, 2005
Reference and referential form in interactional linguistics: a research course to be held at Suitian kurssikeskus

Muita tapahtumia

Atk-pikalinkit

» Lingmail sähköposti

» UHLCS Language Corpus Server

» Moodle Yleisen kielitieteen laitoksen oppimisympäristö

» WebCT Helsingin yliopiston oppimisympäristö

» Piki Laitoksen oma Wiki

» Intra Laitoksen intranet

Opiskelijat

» Aspekti Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö

Laitoksen vanhat sivut

» Vanhalle etusivulle