Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihdon sopimuksista

Yleisen kielitieteen laitoksella on Sokrates-sopimus kuuden yliopiston kanssa viidessä maassa. Sokrates-opiskelijavaihdon puitteissa voi hankkia kansainvälistä kokemusta ja täydentää opintojaan joko Espanjassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa tai Tanskassa.

Yleisen kielitieteen laitoksella on tällä hetkellä voimassa oleva laitostenvälinen opiskelijavaihtosopimus seuraavien yliopistojen kanssa:

Lisäksi laitoksella on aktiivista kansainvälistä opettajavaihtoa mm. Galwayn ja Odensen yliopistojen kanssa.

Miten Sokrates-vaihtoon pääsee?

Laitos valitsee vaihtoon lähtevät opiskelijat avoimen hakumenettelyn kautta. Kun laitos on hyväksynyt opiskelijan vaihto-ohjelmaan, opiskelija yleensä täyttää kohdeyliopiston Sokrates-hakupaketin, jonka perusteella vastaanottava yliopisto tekee lopullisen päätöksen vaihto-opiskelijan hyväksymisestä.

Tyypillinen hakupaketti sisältää

  • hakulomakkeen
  • opintosuunnitelman
  • opintosuoritusotteen
  • asuntolomakkeen

Helsingin yliopistoon lähetetyt hakupaketit toimitetaan laitosten yhdyshenkilöille sekä neuvontatoimiston tietopalveluun (Fabianinkatu 33, 1 krs.), jossa voi käydä ottamassa hakupaketista kopion. Mikäli olet kiinnostunut Sokrates-vaihdosta, käänny Anu Airolan puoleen saadaksesi lisätietoja.

Miten päästä vaihtoon muualle?

Sokrates-vaihdon lisäksi on erinäisiä tapoja lähteä opiskelemaan ulkomaille. Lisätietoja näistä vaihto-ohjelmista saa Anu Airolalta (anu.airola_AT_helsinki.fi)laitoksella sekä Helsingin yliopiston kv-palveluista. Kansainvälisten palvelujen sivuilta on löydettävissä monia yleisohjeita, joiden avulla voit päästä alkuun suunnitellessasi opintoja ulkomailla.