Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Toimintakäsikirja

Hallinto

Opetuksen laatukäsikirjat

Opetustoiminnan johtaminen

Opetustoiminnan johtamisen kuvaus kattaa opetustoiminnan suunnittelun, johtamisen, arvioinnin ja seurannan akateemiset ja hallinnolliset menettelytavat ja käytännöt laitoksella. Kuvaus ei sisällä menettelytapoja ja käytäntöjä, joista säädetään yliopistolaissa tai yliopiston hallintojohtosäännössä.