Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/2009
Aika:
Torstaina 3.9.2009 klo 9.00 - 10.15
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone A112
Paikalla:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Seppo Kittilä, Krister Lindén sekä varahenkilönsä Outi Paloposki), Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.
 2. Ilmoitusasiat
  • Tiedekunta on jättänyt Koskenniemen aloitteesta FiDiPro (Finnish Distinguished Professor) -hakemuksen, jossa esitetään Lauri Karttusta kutsuttavaksi vuosina 2010-2012 siten, että hän vierailisi täällä 4 kk per vuosi.
 3. Nykykielten laitos
  • Laitoksen johtaja esitteli uuden suurlaitoksen suunnittelun tilannetta, jossa mm. toimintasuunnitelma on saamassa muotoaan. Johtoryhmän jäseniä pyydettiin toimittamaan johtajalle mm. suurlaitoksen toimintasuunnitelmaa koskevia kommentteja toimitettavaksi Mustajoelle.
 4. Henkilöstösuunnitelma
  • Andrew Chesterman jää lähitulevaisuudessa kokonaan eläkkeelle ja samalla kieliteorian ja kääntämisen professori Lauri Carlson on siirtynyt Kouvolasta helsinkiin. Laitoksen voimassa olevassa henkilöstösuunnitelmassa tulosneuvotteluiden yhteydessä on esitetty toisen yliopistonlehtorin viran perustamista tärkeimpänä kohteena. Laitoksen johtoryhmä päätti esittää, että Nykykielten laitoksen henkilöstösuunnitelmassa ja virkarakenteessa vapaaksi jäävä käännöstieteen osa-aikainen professuuri muutettaisiin kieliteknologian yliopistonlehtoraatiksi.
 5. Käännöstieteen oppiainevastaava
  • Prof. Lauri Carlson nimettiin käännöstieteen oppiainevastaavaksi.
 6. Valinnat
  • Johtoryhmä päätti esittää uusien opiskelijoiden enimmäismääräksi kesän 2010 valinnoissa: kieliteknologiaan 10, yleiseen kielitieteeseen 5, Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmaaan 0 sekä kieliteorian ja käännösteknologian oppiaineeseen 0.
  • Valintakoetiedoiksi esitettiin laitoksen puolesta samat kuin v. 2009 valinnassa.
  • Tiedekunnan päävalinnan valintaperusteisiin ei ollut kommentteja.
 7. Muita asioita ei ollut
 8. Seuraavan kokouksen ajankohta jäi avoimeksi.