Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 9/2009
Aika:
Keskiviikkona 11.6.2009 klo 18.20 - 12.6.2009 klo 11.00
Paikka:
Sähköpostikokous
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson (ja varahenkilö Andrew Chesterman), Seppo Kittilä, Krister Lindén, Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kaikki varsinaiset jäsenet olivat läsnä, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen
  1. Outi Paloposken virkavapaus
  • MonAKON/kkäännöstieteen yliopistonlehtori Outi Paloposki on hakenut virkavapautta yhdeksi lukuvuodeksi alkaen ensi syksystä hoitaakseen englannin kielen kääntämisen professuuria sijaisena Englannin kielen laitoksella eli vuodenvaihteesta alkaen samalla Nykykielten laitoksella, johon laitoksemme sulautuu ja olisi siis sijaisen tukena. Laitoksen johtajalle on esitetty suunnitelma viran hoidoksi virkavapauden aikana, jonka mukaan soveliaita sijaisia on saatavilla ja tehtävien siirto olisi ongelmatonta. Laitoksen johtaja puoltaa itse virkavapauden myöntämistä.
  • Johtoryhmä päätti yksimielisesti puoltaa yliopistonlehtori Outi Paloposken virkavapautta 1.8.2009 - 31.7.2010.
  1. Kokous päättyi, kun kaikki olivat ilmaisseet mielipiteensä.