Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 1/2009
Aika:
Keskiviikkona 28.1.2008 klo 10.00 - 10.40
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, asiantuntijana Andrew Chesterman, Seppo Kittilä, Krister Lindén kohdat 1-3, varahenkilönä Outi Paloposki kohdat 4-5, Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 2. Ilmoitusasiat
 3. Laitosten yhdistyminen suurlaitoksiksi ja Kouvolan kääntäjäkoulutuksen siirtyminen Helsinkiin
  • Johtaja totesi tilanteen, joka on muototunut. Siinä olisi neljä suurlaitosta:
   • Laitos 1 muodostettaisiin yhdistämällä pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, suomalais-ugrilainen laitos ja suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.
   • Laitos 2 muodostettaisiin yhdistämällä englannin kielen laitos, romaanisten kielten laitos, saksalainen laitos, slavistiikan ja baltologian laitos sekä yleisen kielitieteen laitos.
   • Laitos 3 muodostettaisiin yhdistämällä Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, klassillisen filologian laitos, Renvall-instituutti ja uskontotiede (yhteinen oppiaine teologisen tiedekunnan kanssa).
   • Laitos 4 muodostettaisiin yhdistämällä filosofian laitos, historian laitos, Kristiina-instituutti, taiteiden tutkimuksen laitos sekä kulttuurien tutkimuksen laitos.
  • Oltiin yhtä mieltä siitä, että nimi Filologian ja lingvistiikan laitos olisi sopiva suurlaitokselle 2, johon tulisimme kuulumaan.
 4. Laitoksen talousarvio vuodeksi 2009
  • Myönnetyistä rahoista on saatu tiedekunnalta tiedot, vuoden 2008 ylijäämä on saatu siirretyksi vuonna 2009 käytettäväksi.
  • Tiedekunnan määrärahapäätös on nähtävissä https://alma.helsinki.fi/doclink/137947
  • Rahatilanne lienee edellisen vuoden kaltainen ja vastaavaa toimintaa voidaan jatkaa alkaneena vuonna. Ehdotus: Oppiaineiden vastaavat valmistelevat ehdotuksen seuraavaa kokousta varten.
 5. Tuutorit
  • Esiteteään tuutoreiksi ensi syksynä seuraavia opiskelijoita: Kalle Karjalanen ja Inari Listenmaa (kieliteknologia), Maria Mikkonen (yleinen kielitiede).
 6. Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma
  • Johtoryhmä päätti esittää, että Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma lakkautttaisiin, kuten syksyllä dekaanin neuvotteluja varten asiaa valmisteltiin.
  • Päätettiin, esittää että sisään otettujen opiskelijoiden opintojen loppuun saattaminen turvataan 2012 loppuun saakka suunnilleen nykymuotoisena ja maisteriohjelman nykyisten tutkintovaatimusten mukaan. Vaihtoehtoisesti maisteriohjelman opiskelijat voivat halutessaa siirtyä sen oppiaineen maisteriopiskelijoiksi, johon heidät on kirjattu jatko-opintokelpoisiksi.
 1. Seuraavan kokouksen ajankohta
  • Kokoonnutaan maanantaina 9.2.2009 klo 14.00 laitoksen seminaarihuoneessa.