Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 1/2009
Aika:
Keskiviikkona 28.1.2008 klo 10.00 - 11.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson (Andrew Chesterman), Seppo Kittilä (Ekaterina Gruzdeva), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2. Ilmoitusasiat

 3. Laitosten yhdistyminen suurlaitoksiksi ja Kouvolan kääntäjäkoulutuksen siirtyminen Helsinkiin

  • Tilannekatsaus, nimikysymys ym.

  • Laitosjohtajien kokouksessa 27.1. käsitellään yhteistoiminta-asiana tiedekuntaneuvoston joulu- ja tammikuun kokouksissa esillä ollutta neljän suurlaitoksen hahmotelmaa, jonka mukaan humanistisen tiedekunnan laitosrakenne olisi 1.1.2010 alkaen:

   Laitos 1 muodostettaisiin yhdistämällä pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, suoma-lais-ugrilainen laitos ja suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

   Laitos 2 muodostettaisiin yhdistämällä englannin kielen laitos, romaanisten kielten laitos, saksalainen laitos, slavistiikan ja baltologian laitos sekä yleisen kielitieteen laitos.

   Laitos 3 muodostettaisiin yhdistämällä Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, klassillisen filologian lai-tos, Renvall-instituutti ja uskontotiede (yhteinen oppiaine teologisen tiedekunnan kanssa).

   Laitos 4 muodostettaisiin yhdistämällä filosofian laitos, historian laitos, Kristiina-instituutti, taiteiden tutki-muksen laitos sekä kulttuurien tutkimuksen laitos.

 4. Laitoksen talousarvio vuodeksi 2009

  • Myönnetyistä rahoista on saatu tiedekunnalta tiedot, vuoden 2008 ylijäämä on saatu siirretyksi vuonna 2009 käytettäväksi.
  • Tiedekunnan määrärahapäätös on nähtävissä https://alma.helsinki.fi/doclink/137947
  • Rahatilanne lienee edellisen vuoden kaltainen ja vastaavaa toimintaa voidaan jatkaa alkaneena vuonna. Ehdotus: Oppiaineiden vastaavat valmistelevat ehdotuksen seuraavaa kokousta varten.
 5. Mahdolliset muut asiat

  • Tuutorit ensi syksyksi
  • Esitys Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman lakkauttamisesta, kuten syksyllä dekaanin neuvotteluja varten asiaa valmisteltiin.
 6. Seuraavan kokouksen ajankohta