Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/2008
Aika:
Tiistaina 18.11.2008 klo 13.00 - 14.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Paikalla:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Ekaterina Gruzdeva (Seppo Kittilän varahenkilönä), Krister Lindén, Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  • Yliopistopaino on ottanut käytävillä olevat laitoksen tulostimet haltuunsa 1.1.2008 alkaen, josta alkaen tulostaminen veloitetaan tulostettujen sivujen mukaan noin 0,04 euroa per sivu. Hinta on huomattavasti suurempi kuin, mitä sivujen tulostaminen aiemmin laitokselle maksoi (paperi- ja väriainekasettien sekä laitteiden kuoletuksen ja huollon kuluina). Sen vuoksi kaikkien tulee välttää entistä tarkemmin turhaa tulostamista.

   Yliopistopaino järjestelee myös tulostus- ja kopiolaitteet uudelleen siten, että Turkka jää entiselle paikalleen, Lingua siirtyy Chomskyn paikalle, entinen kopiokone korvautuu monitoimilaitteella, jolla voi sekä kopioida (entisillä korteilla) tulostaa mustavalkoista (ja myös n. 0,14 euroa per sivu värillisinä). Monitoimilaite sijoittuu Linguan entiselle paikalle. Kirjoittimet ovat vain laitoksemme käytössä, monitoimilaitteen kopio-ominaisuus myös muiden laitosten.

  • Metsätaloon muutto tapahtuu suunnitelmien mukaan kesällä 2009. Eteläisen eli A-siiven kolmannesta kerroksesta on varattu laitoksellemme tilat, johon henkilökunta näyttäisi hyvin mahtuvan.

  • CLARIN-hankkeeseen liittyvänä tutkimustoimintana laitoksella on kehitetty HFST (Helsinki Finite-State Technology) hankkeessa äärellistilaisiin transduktoreihin perustuva avoimen lähdekoodin ohjelmointirajapinta, mm. kääntäjät HFST-TWOLC ja HFST-LEXC ynnä erillisinä toimivia ohjelmia, joita voidaan yhdistellä. Kääntäjien toimivuus todennettu pohjoissaamen Norjassa kehitetyillä morfologisilla sanakirjoilla, ks. kieliteknologian oppiaineen sivujen tutkimus-kohdasta.

  • Oppiaineiden tutkintovaatimuksiin tulevista mahdollisista suuremmista muutoksista on pyydetty tiedekuntaan tietoja. Ei yleisessä kielitieteessä eikä kieliteknologiasssa ole suunniteltu kokonaisuuksien rakenteen muuttamista, ainoastaan pieniä virityksiä. MonAKOn eli käännöstieteen tutkintovaatimusten uudistaminen etenee omalla tahollaan.

 3. Esitys toisen yliopistonlehtoraatin saamiseksi kieliteknologian oppiaineeseen.

  • Dekaanin kanssa käydyissä neuvotteluissa esitettiin kohdassa B5.2.2 kyseisen viran saamista. Esitykset vuonna 2009 perustettavista viroista on pyydetty lähettämään 26.11.2008 mennessä tiedekunnalle.
  • Johtoryhmä päätti esittää perustettavaksi vuonna 2009 toistaiseksi täytettävää yliopistonlehtorin virkaa, jonka tutkimus- ja opetusalana on kieliteknologia. Esitys perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä.
 4. Tiedekunnan rakenteellinen kehittäminen, eli laitosten yhdistyminen muutamaksi suurlaitokseksi.

  • Yliopistolain ja yliopiston aseman muutoksen yhteydessä on tarkoitus siirtyä suurempiin, vähintään 10 professorin ja 5 miljoonan euron vuosibudjetin (ml. täydentävä rahoitus) laitosyksiköihin.
  • Johtoryhmä keskusteli siitä, millainen ryhmittymä olisi tarkoituksenmukainen ja toimiva. Yksimielistä kannatusta sai asetelma, johon kuuuluisivat Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, Filosofian laitos, Klassillisen filologian laitos ja Yleisen kielitieteen laitos, josta syntyisi ehkä n. 15 (tai 18) professorin laitos.
 5. Mahdollisia muita asioita ei ollut

 6. Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu.