Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/2008
Aika:
Tiistaina 18.11.2008 klo 13.00 - 14.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (varahenkilönä), Seppo Kittilä (Ekaterina Gruzdeva), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Ilmoitusasiat
  3. Esitys toisen yliopistonlehtoraatin saamiseksi kieliteknologiaan siten, kun edellisen kokouksen pöytäkirjan kohdassa 4 ja dekaanin kanssa käydyissä neuvotteluissa on esitetty kohta B5.2.2. Esitykset tiedekunnalle on pyydetty 26.11.2008 mennessä.
  4. Tiedekunnan rakenteellinen kehittäminen, eli laitosten yhdistyminen muutamaksi suurlaitokseksi.
    • Yliopistolain ja yliopiston aseman muutoksen yhteydessä on tarkoitus siirtyä suurempiin, noin 10-15 professorin laitosyksiköihin.
    • Raportoidaan se, mitä tiedetään tähänastisesta prosessista eri laitosten kesken. Oman laitoksen osalta johtoryhmässä pitäisi keskustella tavoitteista ja priorisoinneista sekä antaa evästystä jatkolle.
  5. Mahdolliset muut asiat
  1. Seuraavan kokouksen ajankohta