Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 7/2008
Aika:
Keskiviikkona 14.5.2008 klo 17.00 - 17.50
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson (paitsi kohdan 4 edellisessä osassa), Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (paitsi kohdan 4 jälkimmäisessä osassa), Krister Lindén, Kare Mäkinen, Stephan Schulz (Esko Niirasen varahenkilönä).

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  • Johanna Hirvonen palaa virkaansa ma 25.8.08 (ajalle 1.6.08-23.8.09 myönnetty hoitovapaa jää siis aiottua lyhyemmäksi) ja Päivi Väätäsen sopimus irtisanotaan 22.9. alkaen.
 3. Kääntäjänkoulutuksen rakennemuutos: Kieli- ja teemakohtaisten työryhmien raportit.

  Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä omaksui myönteisen kannan läheiseen yhteistyöhön käännöstieteen kanssa jo sen prosessin yhteydessä, kun MonAKO liitettiin yleisen kielitieteen laitokseen vuonna 2001.

  Johtoryhmä korostaa edelleen yhteistyöhalukkuuttaan käännöstieteen laitoksen uudelleenjärjestelyjen toteuttamisessa. Yleisen kielitieteen laitoksen näkökulmasta myös seuraavat seikat on otettava huomioon suunnittelun edetessä ja toteutuksen lähestyessä.

  1. Siirron taloudelliset seuraamukset on selvitettävä niin, että laitos ei kärsi. Kun siirtyy professuuri, mutta käännöstieteessä ei valmistu maistereita, nykykaavojen mukaan laitoksen laskennallinen tuloksellisuus laskee.
  2. Siirtyvä professuuri lasketaan tutkimuksen arvioinnissa yleisen kielitieteen laitoksen piiriin vasta seuraavan arviointikierroksen jälkeen (v. 2011) .
  3. Yleisen kielitieteen peruskurssin kysyntä kasvaa ilmeisesti noin 50 opiskelijan verran (kieliaineiden kääntäjälinjojen sisäänoton verran). Tarvitaan neljäs suomenkielinen peruskurssi, koska nykyiset kolme ovat jo opiskelijamärältään suuria. Uusi kurssi edellyttää lisärahoitusta, koska pelkät opintoviikkotulot (noin 8,5 euroa/ov) eivät kata opetus- ja tilamenoja.
  4. Myös muut tuntiopetusmenot kasvavat. Seikkaperäinen selvitys tarpeen.
  5. Käännöstieteen oppiaine ei ota sisään pääaineopiskelijoita 2008 eikä myöhemmin.
 4. Yleisen kielitieteen professuurin sijaisuus 1.8.2008 - 31.7.2009.

  1. Prof. Fred Karlsson on anonut virkavapautta ajaksi 1.8.2008 - 31.7.2009. Johtoryhmä esittää yksimielisesti dekaanille, että virkavapaus myönnettäsiin. Fred Karlsson ei osallistunut tämän kohdan käsittelyyn.
  2. Edellyttäen, että Fred Karlssonille myönnetään e.m. virkavapaus, johtoryhmä esitti yksimielisesti Fred Karlssonin laatiman muistion pohjalta, että yleisen kielitieteen professorin viran sijaiseksi virkavapauden ajaksi määrättäisiin FT Urho Määttä.
 5. Mahdollisia muita asioita ei ollut

 6. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 26.5.2008 klo 14.00 - 15.00.