Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 6/2008
Aika:
Keskiviikkona 7.5.2008 klo 16.00 - 17.10
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, Krister Lindén, asiantuntijana Outi Paloposki, Kare Mäkinen, Stephan Schulz (Esko Niirasen varahenkilönä).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi

 2. Ilmoitusasiat

  • Fred Karlsson on saanut Suomen Akatemian varttuneen tutkijan rahoituksen 12 kk:ksi aikana 01.08.2008 - 31.12.2009 tutkimusaiheenaan Syntaktisen kompleksisuuden selittäminen. Sijaisen haku on meneillään ja valintaa käsitellään ensi kokouksessa.
 3. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virantäyttö

  • Fred Karlsson esitteli virantäyttötoimikunnan (Juha Janhunen, Fred Karlsson, Ritva Laury, Outi Paloposki ja Stephan Schulz) laatimaa opetusnäytteiden arvostelua ja virantäyttöesitystä, jossa ensimmäiselle sijalle asetettiin dos. Matti Miestamo, toiselle sijalle FT Ekaterina Gruzdeva ja kolmannelle sijalle dos. Jaakko Leino. Johtoryhmä päätti yksimielisesti esitää tiedekunnalle yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virkaa täytettäväksi toimikunnan esityksen mukaisesti.
 4. Kääntäjänkoulutuksen rakennemuutos: Kieli- ja teemakohtaisten työryhmien raportit. Tiedekuntaneuvosto keskustelee esityksistä kokouksessaan 3.6. Laitosten johtoryhmiä on pyydetty ottamaan kantaa työryhmien esityksiin 22.5. mennessä, jolloin tulee toimittaa pöytäkirjanote Kati Lampiselle.

  Johtoryhmä päätti palata asiaan ensi kokouksessa.

  Johtoryhmien tulee ottaa kantaa raporteissa oleviin esityksiin ja tuoda esille oma näkemyksensä niistä. Samalla voi tuoda esiin myös sellaisia ajatuksia, ratkaisuja tai mahdollisia ongelmia, joita raporteissa ei mainita. Mitään virallisia päätöksiä esim. siitä, miten opetus järjestetään, ei voi vielä tehdä (koska laitosrakenteestakaan ei ole vielä virallisesti voitu päättää). Siksi on tärkeää, että näitä esityksiä käsitellään periaatteelisella tasolla, jotta yksityiskohtaisempaa suunnittelua voidaan syksyllä jatkaa.

 5. Lausuntopyyntö kirjastotoimen kehittämisestä. Humanistinen tiedekunta pyyttää laitoksilta kommentteja 15.4.2008 päivätystä Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti: Projektiryhmän loppuraportti -nimisen laajahkon muistion esityksistä pe 16.5. mennessä. Työryhmän esitykset on koottu tiedekunnan lausuntopyyntöön, joka on ohessa.

  • Johtoryhmä päätti tarvittaessa palata asiaan ensi kokouksessaan.
 6. Tiedekuntien opiskelijapalautekäytäntöjen ja - järjestelmien kartoitus Kysely tiedekunnille ja laitoksille, jossa vastaukset pyydetään viimeistään 13.6.2008.

  • Johtoryhmä päätti tavittaessa palata asiaan ensi kokouksessaan.
 7. Valintatiedot, valittavien opiskelijoiden enimmäismäärät ja valintaperusteet vuodelle 2009. Johtoryhmä

  • katsoi ettei sillä ollut kommentteja tiedekunnan päävalinnan valintaperusteisiin vuodelle 2009,
  • päätti esittää uusien opiskelijoiden enimmäismääräksi kieliteknologiassa 10 ja yleisessä kielitieteessä 5 päävalinnassa vuodelle 2009 ja samalla esittää yhdenmukaisesti teemaryhmä 6:n raportin kanssa, että kieliteoria ja käännösteknologia -oppiaineen sisäänotto olisi vuonna 2009 nolla (kuten teemaryhmä 6 yksimielisesti esittää), sekä
  • ainekohtaisiksi valintakoetiedoiksi vuodelle 2009 entisiä sillä lisäyksellä, että yleisen kielitieteen ja kieliteknologian kummassakin koekysymyksessä vaaditaan vähintään kysymyksen maksimipistemäärästä vähintään puolet.
 8. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 14.5. klo 17-18.