Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 6/2008
Aika:
Keskiviikkona 7.5.2008 klo 16.00 - 17.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2. Ilmoitusasiat

  • Fred Karlsson on saanut Suomen Akatemian varttuneen tutkijan rahoituksen 12 kk:ksi aikana 01.08.2008 - 31.12.2009 tutkimusaiheenaan Syntaktisen kompleksisuuden selittäminen. Sijaisen haku on meneillään.
 3. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virantäyttö

 4. Kääntäjänkoulutuksen rakennemuutos: Kieli- ja teemakohtaisten työryhmien raportit. Tiedekuntaneuvosto keskustelee esityksistä kokouksessaan 3.6. Laitosten johtoryhmiä pyydetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti ottamaan kantaa työryhmien esityksiin 22.5. mennessä, jolloin tulee toimittaa pöytäkirjanote Kati Lampiselle. Ohessa raportit ainakin alustavaa käsittelyä varten.

  Johtoryhmien tulee ottaa kantaa raporteissa oleviin esityksiin ja tuoda esille oma näkemyksensä niistä. Samalla voi tuoda esiin myös sellaisia ajatuksia, ratkaisuja tai mahdollisia ongelmia, joita raporteissa ei mainita. Mitään virallisia päätöksiä esim. siitä, miten opetus järjestetään, ei voi vielä tehdä (koska laitosrakenteestakaan ei ole vielä virallisesti voitu päättää). Siksi on tärkeää, että näitä esityksiä käsitellään periaatteelisella tasolla, jotta yksityiskohtaisempaa suunnittelua voidaan syksyllä jatkaa.

 5. Lausuntopyyntö kirjastotoimen kehittämisestä. Humanistinen tiedekunta pyyttää laitoksilta kommentteja 15.4.2008 päivätystä Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti: Projektiryhmän loppuraportti -nimisen laajahkon muistion esityksistä pe 16.5. mennessä. Työryhmän esitykset on koottu tiedekunnan lausuntopyyntöön, joka on ohessa.

 6. Mahdolliset muut asiat

  • Tiedekuntien opiskelijapalautekäytäntöjen ja - järjestelmien kartoitus Kysely tiedekunnille ja laitoksille, jossa vastaukset pyydetään viimeistään 13.6.2008.
  • Valintatiedot, valittavien opiskelijoiden enimmäismäärät ja valintaperusteet vuodelle 2009: Laitosten päätökset ja vastaukset seuraavista asioista toimitetaan tiedekuntaan viimeistään perjantaina 9.5.:
   • kommentit tiedekunnan päävalinnan valintaperusteisiin vuodelle 2009
   • uusien opiskelijoiden ainekohtaiset enimmäismäärät päävalinnassa vuodelle 2009
   • ainekohtaiset valintakoetiedot vuodelle 2009
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta