Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 4/2008
Aika:
Keskiviikkona 26.3.2008 klo 9.00 - 10.45
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, (Jaakko Leino asiantuntijana), Krister Lindén (kohdasta 2 alkaen), Kare Mäkinen, Stephan Schulz (Esko Niirasen varahenkilönä).

Käsiteltävät asiat

  1. Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.
  2. Ilmoitusasiat
  • MonAKOn vakituinen amanuenssi Johanna Hirvonen on ilmoittanut, että hän jatkaa äitiyslomansa 23.8.2009 saakka. Nykyinen amanuenssi Päivi Väätänen on halukas jatkamaan viranhoitoa
  • Yliopistopaino ottaa laitoksen hankkimat 3 verkkotulostinta hoitoonsa ja korvannee osan niistä uusilla monitoimilaitteilla. Järjestely merkitsee nykyisen n. 0,02 e/sivu -kustannusten kohoamista 0,04 euroon/sivu. Johtaja neuvottelee siirtymisen yksityiskohdista ja järjetelyistä.
  1. Käännöstieteen siirtyminen Helsinkiin
  • Andrew Chesterman kertoi tiedekunnan asettaman teemaryhmä 6:n työskentelystä.
  • Johtoryhmä katsoi, että kieliteorian ja kääntämisen professuurin siirtymiselle laitoksellemme ei ole esteitä ja että se sijoittuisi syntyvän käännöstieteen sivuaineena toimivan oppiaineen piiriin, mutta johtoryhmä esitti kaksi varausta:
    • Siirron taloudelliset seuraamukset on selvitettävä niin, että laitos ei kärsi. Kun siirtyy professuuri, mutta käännöstieteessä ei valmistu maistereita, voisi nykykaavojen mukaan laitoksen laskennallinen tuloksellisuus kärsiä.
    • Siirtyvä professuuri laskettava tutkimuksen arvioinnissa vasta seuraavan arviointikierroksen jälkeen (v. 2011) yleisen kielitieteen laitoksen piiriin.
  1. Laitoksen budjetti vuodelle 2008
  • Laitoksen tiedekunnalta saamat summat ja oppiaineittain säästyneet rahat ovat nyt selvillä. Johtoryhmä hyväksyi laitoksen talousarvion sekä myös hankkeiden tilien (12-tilit) määrärahajaon.
  • Kieliteknologia odottaa vielä kvestorin päätöstä aiemmin mainittujen 200.000 euron osalta, mutta toimii sen mukaan, että tuo summa käytetään CLARINia tukevaan tutkimustoimintaan laitoksen strategian puitteissa.
  1. Mahdollisia muita asioita ei ollut.
  2. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 23.4.2008 klo 9-10.