Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 4/2008
Aika:
Keskiviikkona 26.3.2008 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
 • MonAKOn vakituinen amanuenssi Johanna Hirvonen on ilmoittanut, että hän jatkaa äitiyslomansa elokuuhun 2009. Nykyinen amanuenssi Päivi Väätänen on halukas jatkamaan viranhoitoa
 1. Käännöstieteen siirtyminen Helsinkiin
 • Tilannetiedotus tiedekunnan asettaman teemaryhmä 6:n työskentelystä.
 • Kieliteorian ja kääntämisen professuuri (Lauri Carlson) siirtynee käännöstieteen mukana Helsinkiin ja laitoksellemme. Johtoryhmä voi keskustella siitä ja ottaa kantaa siihen, mihin oppiaineeseen (käännöstiede, yleinen kielitiede, kieliteknologia) lähinnä virka liittyisi ja millaiseksi sen tehtäväkuva muodostuisi laitoksella.
 1. Laitoksen budjetti vuodelle 2008
 • Laitoksen tiedekunnalta saamat summat ja oppiaineittain säästyneet rahat ovat nyt selvillä. Ohessa laitoksen ykköstilin korjattu suunnitelma sekä tiedot myös tilin 12 eli hankkeiden osalta.
 • Uusi laskelma sisältää valtion palkkausjärjestelmän (VPJ) mukaisia korotuksia ja tarkistuksia, jotka on otettu huomioon sekä tulo- että menopuolella. Sen lisäksi laskelmassa on oikaistu oppiaineittaisia ylijäämiä siltä osin, kun opetustilojen kustannuksia oli v. 2007 veloitettu oppiaineilta, mutta tuloutettu laitoksen yhteisiin rahoihin. Laskelmassa on esitetty jaettavaksi 15.000 euroa lisää sekä yleiselle kielitieteelle että MonAKOlle laitoksen yhteisestä ylijäämästä, joka täten voisivat toteuttaa esitettyjä lisähankkeita. Kieliteknologia odottaa vielä kvestorin päätöstä aiemmin mainittujen 200.000 euron osalta, mutta toimii sen mukaan, että tuo summa käytetään CLARINia tukevaan tutkimustoimintaan laitoksen strategian puitteissa.
 1. Mahdolliset muut asiat
 2. Seuraavan kokouksen ajankohta