Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 3/2008
Aika:
Keskiviikkona 27.2.2008 klo 9.00 - 9.45
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, Krister Lindén (sekä varahenkilönsä Outi Paloposki), Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsiteltävät asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi.
 2. Ilmoitusasiat
  • Outi Paloposki kertoi tiedekunnan teemaryhmästä nro 6, joka valmistelee käännöstieteen siirtymistä MonAKOn yhteyteen ym.
 3. Virantäyttötoimikunnan esittäminen yleisen kielitieeen yliopistonlehtoraattia varten
  • Tiedekuntaneuvosto asettaa yliopistonlehtorin virkaa varten laitoksen johtoryhmän esityksestä virantäyttötoimikunnan, jonka kokoonpanosta - samoin kuin muistakin virkojen täyttöön liittyvistä asioista - on ohjeita Almassa osoitteessa: https://alma.helsinki.fi/doclink/105560. Esitys tiedekuntaan 10.3. mennessä.
  • Laitoksen johtoryhmä esittää yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatin virantäyttötoimikunnaksi: puheenjohtajaksi professori Fred Karlsson, professoritasoisiksi jäseniksi professori Juha Janhunen (Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos), professori Ritva Laury (suomen kielen lts, sillä Maria Vilkuna kieltäytyi jääviyssyistä), keskiryhmien edustajaksi yliopistonlehtori Outi Paloposki (MonAKO) ja opiskelijoiden edustajaksi Stefan Schulz.
 4. Aiemmilta vuosilta säästyneiden rahojen käyttö
  • Oppiaineiden suunnitelmat vanhojen säästyneiden rahojen käyttämiseksi pyydettiin 19.3. mennessä
 5. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 26.3.2008 klo 9.00 - 10.00.