Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 3/2008
Aika:
Keskiviikkona 27.2.2008 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
 3. Virantäyttötoimikunnan esittäminen yleisen kielitieeen yliopistonlehtoraattia varten
  • Tiedekuntaneuvosto asettaa yliopistonlehtorin virkaa varten laitoksen johtoryhmän esityksestä virantäyttötoimikunnan, jonka kokoonpanosta - samoin kuin muistakin virkojen täyttöön liittyvistä asioista - on ohjeita Almassa osoitteessa: https://alma.helsinki.fi/doclink/105560
  • Toimikuntia koottaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota esteellisyyskysymyksiin (kts. Hallintolaki 434/2003, 27 § - 30 §, https://alma.helsinki.fi/doclink/8303) sekä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Toimikunnissa tulee olla vähintään yksi laitoksen ulkopuolinen dosenttitasoinen jäsen.
  • Jotta virantäyttötoimikunnat voitaisiin asettaa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3., johtoryhmien esityksiä on pyydetty 10.3. mennessä. Toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa dekaanin päätöksellä, jos siihen ilmenee tarvetta siinä vaiheessa, kun hakijat ovat tiedossa.
 4. Aiemmilta vuosilta säästyneiden rahojen käyttö
 5. Mahdolliset muut asiat
 6. Seuraavan kokouksen ajankohta