Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 2/2008
Aika:
Keskiviikkona 30.1.2008 klo 9.00 - 10.15
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, Krister Lindén, Kare Mäkinen, Stephan Schulz (Esko Niirasen varamiehenä).

Käsiteltävät asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi
 2. Ilmoitusasiat
  • Kansleri on nimittänyt Matti Miestamon yleisen kielitieteen dosentiksi.
 3. Laitoksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008
  • Keskusteltiin laitoksen tulo- ja menoarviosta vuodeksi 2008. Erinäiset seikat vuodelta 2007 siirtyvien varojen osalta ovat vielä auki ja odottavat mm. kvestorin päätöstä. Todettiin, että noudatetaan liitteenä olevaa talousarvion versiota 29.1.2008.
  • Näyttää siltä, että aiemmin suunnitellun toiminnan kulujen jälkeen säästöt eivät kokonaan häviäisi. Tämän säästön mahdolliseen jakaminen oppiaineille olisi mahdollista. Asia otetaan käsiteltäväksi myöhemmin tänä keväänä. Oppiaineita pyydettiin tekemään suunnitelmia mahdollisen lisärahan käytöksi.
 4. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virantäyttö
  • Syksyllä johtoryhmä esittänyt, että virka täytetään entisten määritysten mukaan. Johtoryhmä päätti aiemman kantansa mukaisesti seuraavista seikoista: (1) viran nimi: yleisen kielitieteen yliopistonlehtori, (2) opetus- ja tutkimusalojen sekä tehtävien tarkempi määrittely: ei tarkempaa rajausta, (3) täytetään toistaiseksi, (4) ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä, (5) ei julisteta kansainväliseen hakuun, (6) ulkomaalaisilta hakijoilta ei edellytetä erityisiä kielitaitoja (voi luennoida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)
  • Laitoksen YT-menettelyn mukainen kokous virantäyttöasiaa varten pidetään erikseen.
 5. Tuutorit ensi syksyksi
  • Johtoryhmä päätti esittää kieliteknologian tuutoriksi Inari Listenmaata ja yleisen kielitieteen tuutoriksi Terhi Vesteristä.
 6. Mahdolliset muut asiat
  • Tekstit tiedekunnan vuosikertomusta varten ovat tekeillä, toimitetaan tiedoksi johtoryhmälle kommentoitavaksi.
  • Koskenniemen CLARIN-infrastruktuuriin liittyvä hanke-esitys lähdössä OPM:lle. Pyydetään vuosille 2009 ja 2010 kummallekin 500.000 euroa.
  • KPK-tutkijakoulun laajentumishanke on edistynyt, TKK ja HY:n tietojenkäsittelytiede ilmeisesti tuossa mukaan omilla panostuksillaan ja jokseenkin yhteneväisillä tutkintovaatimuksilla.
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta
  • Johtoryhmä päätti kokoontua seuraavan kerran 27.2.2008 klo 9.00 laitoksen seminaarihuoneessa.